50 mio. til udviklingen af energi- og ressourcesystemer i Greater Copenhagen

Grøn vækst kan skabe op til 42.000 nye grønne job i Greater Copenhagen frem mod 2035, forudså en grøn vækstanalyse i 2016. FUTURE, et nyt EU-projekt til 50 mio. kr., skal være med til at realisere potentialet for bæredygtig omstilling.

Verdens ressourcer er under pres, og der er mere end nogensinde brug for, at vores energiforbrug går fra sort til grønt. De tre regioner i Greater Copenhagen har et mål om, at 40 pct. af deres energiforbrug i 2020 skal være dækket af vedvarende energi, og at de er blandt de mest ressourceeffektive regioner. Derfor har de sammen taget initiativ til at finde nye veje og løsninger til fremtiden energi- og resursesystemer.

I de kommende tre år udvikler og tester et partnerskab med flere end 20 offentlige og private aktører fra Greater Copenhagen-geografien teknologier, værktøjer og forretningsmodeller inden for vedvarende energi og udnyttelse af ressourcer. I alt 6,78 mio. EUR eller ca. 50 mio. kr. er afsat til projektet. Målet er at udvikle nye og slagkraftige løsninger til fremtidens energi- og resursesystemer.

EU roser projektet

EU støtter projektet med 3,2 mio. EUR fra den europæiske regionale udviklingsfond Interreg ÖKS og giver projektet et positivt skudsmål:

”FUTURE-samarbejdet om fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem er et stærkt innovativt projekt…, og alle de forskellige cases har en nyskabende karakter.”

”Projektet har en god kobling til erhvervslivet.”

”De løsninger som frembringes af private og offentlige organisationer i fællesskab vil yde et vigtigt bidrag til at kommuner, regioner og andre organisationer opnår en højere grad af energi- og resurseeffektivitet samt øger andelen af anvendt vedvarende energi.”

Et samlet Greater Copenhagen står bag

Bag initiativet står de tre regioner i Greater Copenhagen: Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Greater Copenhagen har styrkepositioner og erfaring med øget resurseeffektivitet, strategisk energiplanlægning og Smart City-indsatser. Greater Copenhagen er derfor et oplagt test- og udviklingslaboratorium.

”För att möta klimathotet måste vi både ställa om energianvändningen och öka effektiviteten. Det som i en verksamhet är avfall kan i en annan verksamhet vara viktiga råvaror. Här behöver man vara klimatsmart och utveckla nya lösningar. Projektet kommer bland annat göra fallstudier för koldioxidneutrala sjukhus som jag tycker är särskilt spännande,” siger Mätta Ivarsson, ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.

Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee, hilser samarbejdsprojektet velkommen:

”Det er et ambitiøst og modigt mål, Greater Copenhagen har sat, om flere grønne arbejdspladser og mere vedvarende energi. Men det er ikke urealistiske mål, for vi har før vist, at vores samarbejde er stærkt og kan skabe resultater".

Sophie Hæstorp Andersen, der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden og medlem af Greater Copenhagen & Skåne Committee, ser samarbejdet som en nødvendighed for at styrke den grønne omstilling:

”Når vi går sammen om at identificere og afprøve løsninger, der fremmer grøn omstilling, er vi bedre rustet til at skabe grønne løsninger, der kommer miljøet til gavn og samtidig skaber arbejdspladser. Det er en svær opgave at omstille til vedvarende energi og udnytte vores ressourcer bedre. Derfor er det så vigtigt, at vi som her samler kræfterne på tværs af det offentlige og private i hele Greater Copenhagen,” siger hun.

Partnere i FUTURE

Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, HeatPlan A/S, Kalundborg Kommune, Viessmann A/S, Balslev Radgivende lngeniører A/S, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lund Kommun, Bofa - Bornholms affaldsbehandling, E.ON Sverige AB, Skånes Universitetssjukhus, Gate 21.

Finansiering

Projektet har et samlet budget på 6,78 mio. EUR. EU’s grænseregionale Interreg-program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ÖKS) yder 3,2 mio. EUR, mens de tre regioner finansierer 1,26 mio. EUR af projektsummen. Det resterende beløb finansieres af projektets offentlige og private partnere.

Varighed

1 . februar 2018 til og 31. januar 2021

Projektleder

Gate 21