Den 1. januar 2016 blev Öresundskomiteen omdannet til Greater Copenhagen & Skåne Committee, der fortsætter arbejdet med at nedbryde grænserne og skabe vækst og flere jobs i regionen.

Greater Copenhagen & Skåne Committee

The Greater Copenhagen & Skåne Committee arbejder med at nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande. Komiteen er en politisk samarbejdsplatform for regioner og kommuner i Østdanmark og Skåne med politiske fokus på at skabe vækst og erhvervsfremme, så der skabes flere job, samt på at fjerne grænsehindringer, der udgør barrierer for vækst i regionen.