Anmodning om støtte til Øresunddirekt

I et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen anmoder Greater Copenhagen om støtte til informationstjenesten Øresunddirekt DK. Tjenesten, der hjælper borgere og virksomheder med aktiviteter på begge sider af Øresund, er i økonomiske vanskeligheder.

16/12 2016

Erhvervsminister Brian Mikkelsen

Anmodning om opbakning og støtte til Øresunddirekt DK

Informationstjenesten Øresunddirekt, der hjælper borgere og virksomheder med aktiviteter på begge sider af Øresund, er i økonomiske vanskeligheder og har brug for øgede bevilling i de kommende år, hvis organisationen skal kunne opretholde sin service.  Situationen er resultatet af gradvist faldende statslige tilskud. Erhvervsministeriets bidrag var således på 2,5 mio. kr. i perioden 2004-2007, men er gradvist faldet og udgør blot 200 tkr. i 2017. I samme periode er det samlede budget faldet fra 5 mio. i 2004 til 2,5 mio. kr. i 2017.  

Greater Copenhagen opfordrer derfor Erhvervsministeriet til at udbygge sit nuværende engagement i Øresunddirekt DK gennem en forhøjelse af sit bidrag fra 200 tkr. til 1 mio. kr. årligt med henblik på at sikre en fortsat drift af organisationen.

Baggrund
Øresunddirekt DK har siden 2000 leveret information om juridiske, økonomiske, sociale og arbejdsretslige områder via hjemmesiderne oresunddirekt.com og oresunddirektbusiness.com til henholdsvis borgere i forbindelse med arbejdspendling og virksomheder i forbindelse med etablering, salg og handel eller rekruttering på den anden side af sundet. Øresunddirekt DK har i 2016 haft 55.000 brugere om måneden og yder dermed et vigtigt bidrag i forhold til at sikre svensk arbejdskraft (i 2016 omkring 16.000 personer) til danske virksomheder og herudover virksomhedernes muligheder for at etablere og opretholde forretningsaktiviteter på tværs af landegrænsen mellem Danmark og Sverige.

Med venlig hilsen