Fleksibel svensk grænsekontrol giver håb for pendlere

En ny aftale, som giver svensk politi adgang til at gennemføre grænsekontrol, mens øresundstogene kører fra Danmark til Sverige, kan lette livet for pendlerne. Greater Copenhagen hilser det længe ventede initiativ velkommen.

Den svensk-danske aftale kommer samtidig med, at Sverige netop har besluttet at forlænge ID- og grænsekontrollerne i Greater Copenhagen i yderligere tre måneder. Kontrollerne har i et år medført alvorlig forstyrrelse af togdriften over Øresund, og udsigten til færre forsinkelser som følge af grænsekontrollen er derfor velkommen.

”Greater Copenhagen har i over et år gjort opmærksom på behovet for en mere smidig ID- og grænsekontrol af hensyn til pendlerne. Beskeden fra det danske justitsministerium er derfor meget velkommen. Jeg forventer nu, at regeringen sammen med politiet umiddelbart organiserer grænsekontroller på en måde, som er smidigere for vores rejsende, siger Henrik Fritzon, formand for The Greater Copenhagen & Skåne Committee samt formand for Region Skåne.

Når grænsekontrollen kan foregå ombord på øresundstoget, kan strækningens pendlere og rejsende fremover undgå omkring 10 minutters ventetid i Hyllie på svensk side, hvor grænsekontrollen hidtil er blevet gennemført. Det er et skridt i den rigtige retning, selv om ID-kontrollen på Kastrup Lufthavn fortsat må forventes at give forsinkelser for de rejsende.

”En forbedring af grænsekontrollen er positiv, men vi ser allerhelst, at ID- og grænsekontrollen afskaffes. Kontrollen har skabt store problemer for togtrafikken og hæmmer den økonomiske vækst i vores region,” siger Sophie Hæstorp Andersen, næstformand i The Greater Copenhagen & Skåne Committee og regionsformand i Region Hovedstaden.

DSB gør ID-kontrol lettere for de rejsende

Fra 30. januar i år har DSB i samarbejde med Skånetrafiken reorganiseret togdriften på stationen på Kastrup Lufthavn, så de rejsende til Sverige kan skifte tog og passere gennem ID-kontrollen uden at forlade perronen som hidtil. Også den ændring er en forbedring for pendlerne.

”Vi er opmærksomme på, at DSB har taget initiativ til at lette forholdene for pendlerne, og det er positivt, for ID- og grænsekontrollen er en trussel mod det fælles arbejdsmarked i regionen, som er en af forudsætningerne for succesfuld udvikling af vores metropolregion,” siger borgmester Niels Hörup, der er næstformand i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

For yderligere kommentarer kontakt:

Henrik Fritzon via presschef Malin Tykesson, tel: +46 0725-99 76 04

Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt: +45 7020 9588, e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup via chefkonsulent Anders Haarløv tlf. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk