Flexibel svensk gränskontroll väcker hopp hos pendlare

Ett nytt avtal som ger svensk polis möjlighet att genomföra gränskontroller under tiden som Öresundstågen kör från Danmark till Sverige kan göra livet lättare för pendlarna. Greater Copenhagen välkomnar det efterlängtade och väntade initiativet.

Beskedet om det dansk-svenska avtalet kommer samtidigt med Sveriges beslut att förlänga ID- och gränskontrollerna i Greater Copenhagen i ytterligare tre månader. Kontrollerna har under ett års tid medfört allvarliga störningar i tågtrafiken över Öresund och därför välkomnas utsikten till färre förseningar orsakade av gränskontroller.

”Greater Copenhagen har i över ett års tid uppmärksammat behovet av smidigare ID- och gränskontroll. Beskedet från det danska justitieministeriet är därför mycket välkommet. Jag förväntar mig nu att regeringen, tillsammans med polisen, omedelbart organiserar gränskontroller på ett sätt som gör det smidigare för våra resenärer, säger Henrik Fritzon, ordförande för The Greater Copenhagen & Skåne Committee samt ordförande i Region Skåne.

Att gränskontrollen kan ske ombord på Öresundståget innebär att pendlarna och resenärerna på sträckan fortsättningsvis slipper tio-20 minuters väntetid i Hyllie på den svenska sidan, där gränskontrollen hittills har genomförts. Det är ett steg i rätt riktning även om ID-kontrollen på Kastrups flygplats även fortsättningsvis förväntas innebära förseningar för resenärerna.

”En förbättring av gränskontrollen är positiv men vi skulle helst se att ID- och gränskontrollen avskaffas. Den har skapat stora problem för tågtrafiken och hämmar den ekonomiska tillväxten i vår region”, framhåller Sophie Hæstorp Andersen, vice ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee och regionsordförande i Region Hovedstaden.

DSB underlättar ID-kontrollen för resenärer

Från och med den 30 januari i år har DSB i samverkan med Skånetrafiken, organiserat om tågdriften på stationen på Kastrups flygplats: de resenärer som ska till Sverige kan numera byta tåg och passera genom ID-kontrollen utan att behöva lämna perrongen vilket de tidigare tvingades göra. Även denna ändring innebär en förbättring för pendlarna.

”Vi är uppmärksamma på att DSB har tagit initiativ till att underlätta förhållandena för pendlarna och det är positivt, eftersom ID- och gränskontrollen är ett hot mot den gemensamma arbetsmarknaden i regionen”, säger borgmästare Niels Hörup, vice ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

For yderligere kommentarer kontakt:

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel: +46 0725-99 76 04

Sophie Hæstorp Andersen genom Region Hovedstadens pressevagt: +45 7020 9588, e-mail: presse@regionh.dk

Niels Hörup genom chefkonsulent Anders Haarløv tlf. +45 2034 0021, e-mail: ahaa@solrod.dk