Inbjudan till möte om ID- och gränskontroller

Greater Copenhagen uppmanar i et brev till regeringarna i Sverige och Danmark till diskussion om et afskaffande av ID- och gränskontrollerna vid den svensk-danska gränsen.

I Greater Copenhagen-samarbetet har vi som ambition att skapa en sammanhängande arbetsmarknad, på tvärs i regionen och över Öresund, till nytta för våra medborgare och verksamheter och för att skapa tillväxt i hela metropolen. Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett samarbete mellan 33 skånska och 46 danska kommuner, Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland, som har gått samman för att skapa en gemensam dagordning för tillväxt.

ID- och gränskontrollen över Öresund har, som förutsetts, lett till allvarliga olägenheter för tusentals pendlare i den gemensamma arbetsmarknaden Greater Copenhagen och ID-kontrollen är redan ett reellt hot mot den ekonomiska utvecklingen i regionen.

De negativa effekterna av ID- och gränskontrollerna är nyligen dokumenterade i en undersökning som gjordes av Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet, på uppdrag av den svenska regeringen. Undersökningen kartlägger effekterna av ID- och gränskontrollen på arbetsmarknaden i Greater Copenhagen och det finns inte längre något tvivel om att kontrollerna är ödeläggande för vinsterna av 15 års ekonomisk och arbetsmarknadsmässig integration i Greater Copenhagen. Välstånd och arbetsplatser är satta i fara.

Antalet tågpassagerare på sträckningen Malmö C.-Köpenhamn H. föll med 15 procent det första halvåret 2016 och det innebär stora negativa samhällekonomiska effekter på regionen.

Situationen är ohållbar och djupt bekymmersam och vi vill mycket gärna mötas för att diskutera möjligheterna att avskaffa ID- och gränskontrollerna.

Med vänlig hälsningAfslutning på brev fra Greater Copenhagen komiteen