Invitation til møde om ID- og grænsekontroller

Greater Copenhagen opfordrer i et brev til regeringerne i Sverige og Danmark til drøftelser om en afskaffelse af ID- og grænsekontrollerne ved den svensk-danske grænse.

I Greater Copenhagen-samarbejdet har vi ambitioner om at skabe et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af regionen og over Øresund til gavn for vores borgere, virksomheder og for væksten i hele metropolen. Greater Copenhagen & Skåne Committee er et erhvervspolitisk samarbejde mellem 33 skånske og 46 danske kommuner, Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har til formål at styrke væksten i regionen.

ID-og grænsekontrollen over Øresund har imidlertid, som forudset, været til alvorlig gene for tusinder af pendlere på det fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen, og ID-kontrollen er allerede en reel trussel mod den økonomiske udvikling i regionen.

Skadevirkningerne er senest dokumenteret i en undersøgelse udført af Länsstyrelsen i Skåne i samarbejde med Øresundsinstituttet for den svenske regering. Undersøgelsen kortlægger effekterne af ID- og grænsekontrollen på arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen, og der hersker ikke længere tvivl om, at kontrollerne er ødelæggende for gevinsterne af 15 års økonomisk og arbejdsmarkedsmæssig integration i Greater Copenhagen, så velstand og arbejdspladser er bragt i fare.

Antallet af jernbanepassagerer på strækningen Malmö C.-København H. faldt 15 pct. i første halvår af 2016, og det har samlet set store negative samfundsøkonomiske effekter på regionen.

Situationen er uholdbar og dybt bekymrende, og vi vil meget gerne mødes for at drøfte mulighederne for en afskaffelse af ID- og grænsekontrollerne.

Med venlig hilsen

Afslutning på brev fra Greater Copenhagen komiteen