Konferens: Kartläggning av gränshinder i Greater Copenhagen

Kartläggning av gränshinder för att underlätta rekrytering av internationell kompetens, till exempel forskare och experter till Greater Copenhagen och forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Præsentationer fra konferencen: 

Hinder og Möjligheter, Matilda Sommelius, projektleder, Greater Copenhagen & Skåne Committee

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, Eskil Mårtensen, Region Skåne Jakob øster, Region Hovedstaden 

Arbete i både Sverige och  Danmark för olika arbetsgivare, Elna Fredriksson, Försäkringskassan

Gränshinder på arbetsmarknadsområdet, Malin Dahl, Arbetsförmedlingen 

Den danske forkserskatteordning, Ole Bundgaard Jensen, Skat

Svensk Expertbeskattning, Tommy Persson, Skatteverket  

När forskningsanläggningarna ESS och MAX IV står helt klara kommer många internationella forskare vara verksamma i Greater Copenhagen.  Forskningsanläggningarna kommer att ligga i Lund medan databearbetning från ESS kommer att ske i Köpenhamn. Många knutna till anläggningarna kommer att gränspendla. Forskarna och experterna kommer inte bara från EU utan också från resten av världen (så kallade tredjelandsmedborgare) och detta innebär ett nytt perspektiv på gränshindersproblematiken.

The Greater Copenhagen & Skåne Committee leder delprojektet Gränshinder som är en del av Interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. Delprojektet som drivits tillsammans med en rad myndigheter och organisationer på båda sidor sundet har arbetat med att inventera gränshinder och i samband med en slutkonferens på torsdag den 15 december kl. 9:30-13:30 på Hotel Crowne Plaza i Köpenhamn, presenteras resultaten i form av en broschyr med prioriterade hinder och lösningsförslag.

ESS och delvis MAX IV är i fokus i delprojektet, men problemställningarna är i många fall aktuella även för annan internationell verksamhet i Greater Copenhagen.

”Man kan se ESS som en hävstång” säger Matilda Sommelius projektledare för delprojektet Gränshinder.

Påverkansarbetet har skett kontinuerlig och fortsätter även efter att delprojektet avslutats.

”Även om det finns frågor kvar att lösa, har vi faktiskt redan nått resultat, vilket naturligtvis är mycket glädjande”, säger Matilda Sommelius, projektledare för delprojektet Gränshinder och hänvisar till det danska lagsförslag som lagts fram i Folketinget och vilket innebär lösningar på några frågor som delprojektet har lyft.

Enligt den rådande danska lagstiftningen går det inte att få upphållstillstånd i Danmark om arbetstillståndet gäller i Sverige. Det innebär att forskare och experter från länder utanför EU som nu eller framöver vill arbeta vid ESS i Lund, inte har kunnat bosätta sig i Köpenhamn. Lagförslaget som beräknas träda i kraft i januari nästa år möjliggör för anställda vid, eller knutna till ESS att bosätta sig i Danmark.

En annan fråga som delprojektet lyft handlar om att personer som anställs vid ESS datacentral DMSC i Köpenhamn riskerar att förlora möjligheten till dansk forskarskatt när de ibland behöver åka till Lund för att arbeta vid anläggningen där. Även denna fråga löses genom att ett undantag görs, i detta fall för personer anställda vid en så kallad Eric, vilket är en speciell ägandeform för europeiska forskningsanläggningar.

”Det är en fantastiskt positiv nyhet att utländska forskare vid ESS kan bosätta sig var de vill i Greater Copenhagen och samtidigt arbeta på ESS avdelningar i Sverige och Danmark utan skattemässiga problem”, säger Steen Christensen, ordförande för Greater Copenhagen-samarbetet”.

Konferensen hålls:

Torsdag den 15 december 2016 kl. 9:30-13:30

Hotel Crowne Plaza, Örestads Boulevard 114-118, 2000 KöpenhamnPressen är välkommen

För mer information om delprojektet och slutkonferensen kontakta:

Matilda Sommelius, projektledare delprojekt Gränshinder, Greater Copenhagen & Skåne Committee, mob. +45 30 66 38 68, e-mail: ms@greatercph.com

Steen Christiansen genom kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen, tel. +45 22 53 72 20, e-mail: Janus.Enemark.Nissen@albertslund.dk