Lagförslag innebär lösningar på gränshinder i Greater Copenhagen

Forslag om dansk lovændring skal styrke muligheden for at få højt specialiserede forskere til det internationale forskningsprojekt European Spallation Source (ESS) i Lund og København

Förslaget om en dansk lagändring som ska stärka möjligheterna att locka högt specialiserade forskare till det internationella forskningsprojektet European Spallation Source (ESS) i Lund och Köpenhamn innebär ett undanröjande av ett betydande hinder för rekryteringen av utländska specialister.

”Det är en fantastiskt positiv nyhet att utländska forskare vid ESS kan bosätta sig var de vill i Greater Copenhagen och samtidigt arbeta på ESS avdelningar i Sverige och Danmark utan skattemässiga problem”, säger Steen Christensen, ordförande för Greater Copenhagen-samarbetet.

ESS huvudanläggning ligger i Lund, medan projektets datacenter har placerats i Köpenhamn. ESS drivs i samarbete mellan en rad länder vars forskare och experter ska beredas möjlighet att arbeta på centret. Lagändringen gör det möjligt förESS-anställda från länder utanför EU och EES, så kallade tredjelandsmedborgare att få uppehållstillstånd i Danmark även om de är anställda och arbetar i Lund. Lagändringen gör det samtidigt möjligt för ESS-anställda bosatta i Danmark att arbeta i både Lund och Köpenhamn utan att de riskerar att gå miste om det danska systemet med forskarskatten.

Denna danska lagändring har föregåtts av flera års arbete som Greater Copenhagen har deltagit aktivt i.

”Arbetsmarknaden runt Öresund är en och samma arbetsmarknad och detta är något som vår lagstiftning givetvis måste avspegla. Annars bromsar vi den ekonomiska tillväxten i regionen som redan nu hotas av den långvariga ID- och gränskontrollen”, säger Steen Christiansen som också är borgmästare i Albertslund Kommune.

Greater Copenhagen & Skåne Committee har bl.a. deltagit i arbetet med att bana väg för den danska lagändringen genom EU-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society där ett av delprojekten som leds av Greater Copenhagenfokuserar på gränshinder.

Henrik Fritzon, vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee och ordförande för Region Skånes regionstyrelse, ser fram mot att lagändringen kommer att stärka ESS möjligheter till internationell rekrytering.

”Attraktiva aktiviteter på internationell nivå inom forskning och näringsliv är avgörande för den ekonomiska utvecklingen i Greater Copenhagen. Det är oerhört viktigt att vi kan locka kompetens och investeringar på hög nivå till vår region”, säger Henrik Fritzon och tillägger:

”Vår tillväxt och framtida välstånd förutsätter att vi skapar en gemensam arbetsmarknad och infrastruktur av högsta kvalitet.”

För mer information, kontakta:

Steen Christiansen genom kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen, tlf. +45 22 53 72 20, e-mail: Janus.Enemark.Nissen@albertslund.dk.

Henrik Fritzon genom presschef Malin Tykesson, tel: +46 0725-99 76 04.

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland och samtliga 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsätningen i hela Greater Copenhagen-regionen.