Opgør med vigtige grænsehindringer i Greater Copenhagen

Forslag om dansk lovændring skal styrke muligheden for at få højt specialiserede forskere til det internationale forskningsprojekt European Spallation Source (ESS) i Lund og København

Med forslaget om en dansk lovændring, der skal styrke muligheden for at tiltrække højt specialiserede forskere til det internationale forskningsprojekt European Spallation Source (ESS) i Lund og København, ser en vigtig sten ud til at blive ryddet af vejen for rekrutteringen af udenlandske specialister.

”Det er en fantastisk positiv nyhed, at udenlandske forskere ved ESS kan bosætte sig, hvor de ønsker i Greater Copenhagen og samtidig kan arbejde i ESS’ afdelinger i Sverige og Danmark uden skattemæssige problemer,” siger Steen Christensen, der er formand for Greater Copenhagen-samarbejdet. ESS’ hovedanlæg ligger i Lund, mens projektets datacenter er placeret i København. ESS bliver til i et samarbejde mellem en række lande, hvis forskere og eksperter skal have mulighed for at tage job på centret. Lovændringen gør det muligt for ESS-ansatte fra lande uden for EU, såkaldte tredjelandsborgere, at få opholdstilladelse i Danmark, selv om de er ansat og arbejder i Lund. Lovændringen gør det samtidig muligt for ESS-ansatte bosat i Danmark at arbejde i både Lund og København uden at miste deres adgang til den danske ordning om forskerskat.

Flere års indsats, som Greater Copenhagen har deltaget aktivt i, er gået forud for den danske lovændring.

”Arbejdsmarkedet omkring Øresund er et og samme arbejdsmarked, og det skal vores lovgivning naturligvis afspejle. Ellers bremser vi den økonomiske vækst i regionen, som i forvejen er truet af den langvarige ID- og grænsekontrol,” siger Steen Christiansen, der tillige er borgmester i Albertslund Kommune.

Greater Copenhagen & Skåne Committee har bl.a. deltaget i arbejdet med at bane vej for den danske lovændring gennem EU-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – et delprojekt under ledelse af Greater Copenhagen med fokus på grænsehindringer.

Henrik Fritzon, der er næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee og formand for Region Skånes regionsstyrelse, ser frem til, at lovændringen styrker ESS’ muligheder for at rekruttere internationalt.

”Attraktive aktiviteter på internationalt niveau inden for forskning og erhvervsliv er afgørende for den økonomiske udvikling i Greater Copenhagen. Det er uhyre vigtigt, at vi kan trække viden og investeringer på højt niveau til vores region,” siger Henrik Fritzon og tilføjer:

”Vores vækst og fremtidige velstand forudsætter, at vi skaber et fælles arbejdsmarked og infrastruktur af højeste kvalitet.”

For yderligere oplysninger kontakt:

Steen Christiansen gennem kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen, tlf. +45 22 53 72 20, e-mail: Janus.Enemark.Nissen@albertslund.dk

Henrik Fritzon gennem pressechef Malin Tykesson på tlf. +46 0725-99 76 04.Greater Copenhagen & Skåne Committee er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden og samtlige 79 kommuner i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.