Region Sjælland i nyt samarbejde med Schleswig-Holstein

Greater Copenhagen rykker tættere på Nordtyskland i god tid, før boremaskinerne tager hul på tunnelen under Femern Bælt. Region Sjælland indgår politisk samarbejdsaftale med Schleswig-Holstein med fokus på erhverv, pendling, sundhed og kultur.

Region Sjælland og Schleswig-Holstein indleder nu et samarbejde, som skal forberede de to regioner på de nye muligheder, som den kommende Femern Bælt-forbindelse vil skabe. Selv om der stadig vil gå en årrække, før tunnelen er bygget og klar til brug, er der al mulig grund til at tage hul på fremtiden nu, mener Jens Stenbæk, der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

”Femern-forbindelsen vil ikke mindst knytte Greater Copenhagen tættere til Tyskland. Målet for samarbejdet i Greater Copenhagen er netop at sikre økonomisk vækst og beskæftigelse, og da virksomheders fremgang er afhængig af korte rejsetider, effektiv mobilitet og international tilgængelighed, bliver Femern-forbindelsen også en hjørnesten for erhvervsudviklingen i Greater Copenhagen,” siger Jens Stenbæk.

De to parter underskrev den 27. februar en fælles erklæring om at indgå et forpligtende samarbejde om erhvervsudvikling, pendling, sundhed og kultur. Den politiske erklæring skal lede til fælles, toårige handlingsplaner, som skal styre samarbejdet.

”Vi har gennem mange år haft et godt samarbejde med Schleswig-Holstein på blandt andet områder som vækst, kultur og infrastruktur. Erfaringerne fra andre store infrastrukturprojekter viser, at det er en god ide at skubbe udviklingen i den rigtige retning allerede før, regioner bindes sammen af ny infrastruktur,” sige Jens Stenbæk.

Fra tysk side er der også store forventninger til samarbejdet og den fremtidige tunnel.

”Nordtyskland kan kun bevare sin styrke på erhvervsområdet, kulturelt og på uddannelsesområdet, hvis det går godt hos vores danske naboer – og det samme gælder den anden vej. Derfor er den planlagte faste Femernbælt-forbindelse ikke kun en trafikal forbindelse, men også en chance for regional udvikling og en bedre livskvalitet, som skal udnyttes,” siger Anke Spoorendonk, minister for kultur, justits og Europa samt stedfortrædende ministerpræsident for delstaten Schleswig-Holstein.

Den faste forbindelse under Femern Bælt spiller en central rolle i Greater Copenhagens planer for fremtidig infrastruktur i regionen. Det overordnede mål for Greater Copenhagen er at fremme økonomisk vækst og beskæftigelse. Forbindelsen under Femern Bælt vil knytte Greater Copenhagen og hele Norden tættere til Tyskland og det europæiske fastland og dermed øge tilgængeligheden i områderne nord og syd for den faste forbindelse.

Byggeriet af tunnelen planlægges at tage otte år og ventes at kunne gå i gang i 2020.