Solid succes baner vej for endnu en HH-Jobmesse

HH-Jobmessen i Helsingør og Helsingborg sidste efterår var så stor en succes, at de to byer holder en ny jobmesse den 1. marts. Over 5.200 jobsøgende besøgte Knutpunkten i Helsingborg og Toldkammeret i Helsingør, og 100 fik job som resultat af jobmessen, der var finansieret af Greater Copenhagen.

Søgningen til HH-Jobmessen i oktober i fjor var så stor, at Helsingborg og Helsingør nu forsøger at gentage succesen med en ny fælles jobmesse i de to byer den 1. marts 2017. Sammenlagt deltog knap 50 arbejdsgivere i jobmessen den 27. oktober, der havde 2.728 besøgende i Helsingborg. 2.500 besøgende i Helsingør. 580 danske jobsøgende besøgte messen i Helsingborg, mens 800 svenskere tog til Helsingør.

Målet var at få 30 jobsøgende i job med det samme og 100 på lidt længere sigt - ikke mindst ved at øge arbejdstagernes mobilitet i regionen, og det mål er nået, viser arrangørernes opgørelse. Derfor skal en ny HH-Jobmesse den 1. marts sikre beskæftigelse til endnu flere jobsøgende på begge sider af sundet.

Greater Copenhagen, der er et samarbejde mellem tre regioner og 79 kommuner i Skåne og på Sjælland, har til formål at fremme den økonomiske vækst og skabe et fælles arbejdsmarked i hele regionen. HH-Jobmessen giver svenske og danske jobsøgende mulighed for at møde virksomheder og søge arbejde på begge sider af Øresund, og de ledige kan samtidig få information om arbejdsforhold, beskatning og social sikring på begge sider af Sundet.

HH-Jobmessen bidrager desuden til at udvide rekrutteringsområdet for virksomhederne i Greater Copenhagen ved at tiltrække både svenske og danske jobsøgende, som er interesseret i et job på den anden side af Øresund.

HH-Jobmessen den 1. marts finder sted i Dunkers kulturhus i Helsingborg og i Kulturværftet i Helsingør.

Læs mere om HH-Jobmessen den 1. marts