Solide resultater i Greater Copenhagens første år

Branding-kampagne, trafikcharter og afskaffelse af grænsehindringer er blandt resultaterne af det første års samarbejde i Greater Copenhagen. Steen Christiansen gør status efter et år som formand for Greater Copenhagen.

Af Steen Christiansen, formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee 

Allerede i vores første år som fuldt udbygget samarbejde er det lykkedes for os at opnå solide resultater i Greater Copenhagen samarbejdet. Det er jo vores overordnede formål at styrke den økonomiske vækst og beskæftigelse i hele regionen, og derfor er det vigtigt for os at sikre, at Greater Copenhagen bliver et velkendt brand ude i verden - og naturligvis også i vores eget nærområde.

Omverdenen skal vide, hvad Greater Copenhagen er, hvad vores region står for, og hvilke muligheder den tilbyder virksomheder, investorer, arbejdstagere og turister. Derfor er vi godt i gang med at gøre vores metropolregion kendt ude i verden samtidig med, at vi arbejder for, at virksomheder, kommuner og regioner i Greater Copenhagen gør aktivt brug af vores brand.

Vi har allerede opnået konkrete resultater gennem en kampagne for at tiltrække specialister inden for gaming-industrien, og vi vil fortsætte disse aktiviteter for at sikre højt uddannet arbejdskraft til andre videnstunge vækstsektorer i erhvervslivet. Viden og velstand er to sider af samme sag. Vi kan kun sikre vores velstand i fremtiden, hvis vi er i stand til at tiltrække og fastholde højt specialiserede medborgere inden for de områder, vores virksomheder lever af.

For mange virksomheder i Greater Copenhagen er det ikke længere nok at klare sig godt på deres lokale hjemmemarked, på det nordiske marked eller i Europa. De konkurrerer på et globalt marked, og den næste trussel mod deres forretning er måske snarere en for dem ukendt IT-entreprenør fra San Francisco eller Shanghai end en lokal virksomhed, de allerede kender.

Infrastruktur i verdensklasse

For at klare sig på det globale marked skal virksomhederne ikke bare have adgang til viden, de skal også have adgang til infrastruktur i verdensklasse – ikke mindst i form af effektive forbindelser internt i Greater Copenhagen og eksternt til både Europa og det øvrige Skandinavien.

Til det formål har vi i efteråret vedtaget et fælles trafikcharter med en liste over nødvendige investeringer i infrastruktur i Greater Copenhagen. Trafikcharteret tæller både store og mindre trafikale projekter, heriblandt Femernforbindelsen, nye forbindelser over Øresund og en kraftig forøgelse af kapaciteten i Københavns Lufthavn, som er en afgørende livsnerve for Greater Copenhagen med hurtig adgang til verden uden for vores region.

Indsatsen for bedre infrastruktur vil vi fortsætte i de kommende år med afsæt i trafikcharteret, ligesom vi fortsat vil brande og markedsføre Greater Copenhagen over for erhvervsliv, arbejdstagere og turister. Det er hævet over enhver tvivl, at vi står stærkt, hvis vi formår at forene vores styrker i en fælles indsats.

Organisationen har fundet sin form og mange dedikerede medarbejdere gør deres bedste for at realisere vores fælles vision om at gøre Greater Copenhagen til en betydningsfuld metropolregion på globalt plan. Også en tak til Henrik Fritzon og Jens Stenbæk for deres indsats som næstformænd i bestyrelsen for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Helt i samarbejdets ånd overdrager jeg formandshvervet til Henrik Fritzon for 2017, og han får støtte fra de nye næstformænd, Sophie H. Andersen og Niels Hørup.