Startskud for fælles satsning på fødevarer

Repræsentanter for kommuner og regioner i Greater Copenhagen samles den 3. marts i København for at sætte gang i en fælles satsning på fødevareområdet. Indsatsen skal bidrage til øget vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren i hele regionen, fra Lund til Lammefjorden og fra Gilleleje til Smygehamn.

Den løbende fødevareindsats vil blive forankret i en arbejdsgruppe med medlemmer fra kommuner og regioner i Greater Copenhagen, som ønsker at være med til at udforme det fælles arbejde for fremgang i fødevaresektoren. The Greater Copenhagen & Skåne Committee har besluttet at satse på fødevareområdet som en vigtig kilde til vækst, og regionen har allerede meget at bygge på. Greater Copenhagen er flot placeret internationalt inden for fødevarer.

I løbet af det seneste årti har Greater Copenhagen fostret verdens bedste restauranter og skabt fødevareinnovation, der giver genlyd internationalt. Vores region er kendt for kreativitet, originalitet og stort fokus på fødevaresikkerhed. Denne styrkeposition skal vi blive endnu bedre til at udnytte, og i 2017 vil arbejdsgruppen være katalysator for, at virksomheder, vidensinstitutioner og andre fødevareaktører på svensk og dansk side skaber resultater via samarbejder mellem private og offentlige partnere.

Læs mere om fødevaresatsningen