Større udenlandsk interesse for Greater Copenhagen i 2016

Greater Copenhagens fælles modtageservice for udenlandske delegationer, One Point Entry, bistod 15 pct. flere besøgsgrupper sidste år end i 2015. En skånsk afdeling er nu etableret for udenlandske delegationsbesøg til Skåne.

Udenlandske delegationers interesse for at besøge Greater Copenhagen er i støt fremgang, godt hjulpet af regionens fælles modtageservice, One Point Entry.

”Vi har oplevet vækst og haft flere forespørgsler fra flere interesserede. Om det betyder, at flere besøg går gennem os, eller om det samlede antal besøgende stiger, kan jeg ikke sige med sikkerhed,” siger Jakob Norman-Hansen, sekretariatschef for One Point Entry.

One Point Entry modtog sidste år henvendelse fra 308 udenlandske delegationer eller 15 pct. flere end i 2015. Henvendelserne resulterede i 250 studiebesøg til Greater Copenhagen. Interessen var størst i Kina, der tegnede sig for en femtedel af forespørgslerne, efterfulgt af Skandinavien og det øvrige Europa. Der kom dog også henvendelser fra USA, asiatiske lande, Sydamerika og Afrika. I alt modtog One Point Entry henvendelser fra 40 lande.

”Kina er et fokusområde for os, og vi har ansat personale, som talar kinesisk og kan hjælpe med at screene forespørgslerne,” siger Jakob Norman-Hansen.

Energi og bæredygtighed hittede som de emner, de udenlandske besøgende var mest interesseret i at se nærmere på, men der var også interesse for sundhed, fødevarer og design. Siden august i fjor omfatter One Point Entry en nystartet skånsk afdeling, der har til huse hos Invest in Skåne.

”Når vi får forespørgsler, kan vi nu behandle dem sammen, og når det er interessant at vise noget i Skåne for en delegation, kan vi lægge det ind i programmet. Det er udmærket, for der kommer delegationer, som vil besøge begge sider. De synes også, det er god service og professionelt, når vi kan koordinere et besøg i to lande,” siger Jakob Norman-Hansen.

I 2017 har One Point Entry som mål at formidle delegationsbesøg til 15 kommuner samt involvere 50 virksomheder i besøgende, mod 27 virksomheder sidste år. Ti delegationsbesøg skal spænde over begge sider af Øresund.

”Vi synes det er meget relevant at samarbejde over Øresund på dette område, for det er så meningsfuldt. Det er et område, hvor vi kan starte samarbejdet på et praktisk, konkret niveau og skabe vækst for vores virksomheder,” siger Jakob Norman-Hansen.