Stora uppgifter väntar Greater Copenhagen under 2017

Efter det första året med gemensamma insatser för tillväxt i Greater Copenhagen går vårt samarbete nu stark in på sitt andra år.

Henrik Fritzon, ordförande, The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Vi har kommit bra igång med att marknadsföra vår region internationellt och vi har kommit överens om en gemensam trafikcharter med nödvändiga investeringar i ny infrastruktur i hela regionen. Nu ska vi snabbt gå vidare med att realisera våra ambitiösa mål om att göra Greater Copenhagen till en ledande nordeuropeisk knutpunkt för tillväxt och regional utveckling innan år 2020.

Med trafikchartern har vi uppnått en viktig milstolpe för vårt arbete.

Högt på listen över uppgifter står byggandet av en tunnel mellan Helsingör och Helsingborg. En HH-tunnel är viktig for utvecklingen av en gemensam arbetsmarknad och för den ekonomiska utvecklingen i hela regionen. En HH-tunnel kommer skapa möjlighet för större mobilitet vilket gynnar företag, arbetstagare och verksamheter i Greater Copenhagen. Vi ska arbeta för ett snabbt avtal mellan Sverige och Danmark om en etablering av en HH-tunnel.

Det finns ett stort politiskt intresse för projektet både i Sverige och i Danmark.

Andra stora projekt är igångsatta och kräver vår uppmärksamhet. Den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält väntar på fler miljögodkännande i Tyskland och är drabbad av ytterligare förseningar. Fehmarn-förbindelsen är en huvuddörr till Europa för Greater Copenhagen och avgörande för framtida tillväxt och utveckling eftersom den för vår region tätare på det europeiska fastlandet.  Vi ska använda vårt samarbete i Greater Copenhagen till att säkra ett politiskt momentum i Fehmarnprojektet.

En annan internationell dörr till Greater Copenhagen är Köpenhamns Flygplats som ger Sydsverige och Danmark tillgång till destinationer i hela världen. Flygplatsen har precis påbörjat en expansion som ska säkra kapacitet till 40 miljoner resande år 2030. Det är en utveckling vi stödjer och Greater Copenhagen & Skåne Committee vill också stärka flygplatsens tillgänglighet via järnväg och väg för att avhjälpa den nuvarande flaskhalsen, vilken framförallt finns på flygplatsens järnvägsstation.

En nödvändig utbyggnad av flygplatsstationen bör sättas igång snarast möjligt. Dels eftersom flygplatsens passagerartal ökar kraftigt och slog rekord 2016 med 29 miljoner resande. Dels eftersom ID- och gränskontrollen vid den svensk-danska gränsen skapar trafikproppar och förseningar på stationen där ID-kontrollen genomförs. ID-kontrollen är således skadlig för flygplatsen och därmed för hela Greater Copenhagens tillväxt och utveckling.

Ett mål för 2017 måste därför vara att se till att situationen för resande till flygplatsen och de tusentals pendlare som varje dag korsar Öresund förenklas.