Sverige och Danmark bör samarbeta för att få läkemedelsmyndigheten

Skrivelse till Sveriges och Danmarks regeringar: Ordförandeskapet för Greater Copenhagen & Skåne Committee vill uppmana Sveriges och Danmarks regeringar till att samarbeta om att få den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, till Norden i samband med myndighetens flytt från London.

Storbritanniens förväntade utträde ur EU gör framtiden oviss för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (The European Medicines Agency) som idag ligger i London.

När Storbritannien går ur EU kan EMA inte vara kvar i London, utan måste flytta till ett annat EU-land.  Både Sverige och Danmark har, likt flera andra EU-länder, erbjudit sig att bli nytt värdland för EMA. Spanien, Italien och Frankrike har redan aviserat intresse och fler länder kommer troligtvis att visa intresse, då EU-myndigheter är eftertraktade och prestigefyllda institutioner för EU:s medlemsländer.

EMA har till uppgift att godkänna nya läkemedel i Europa samt övervaka den europeiska läkemedelsmarknaden. EMA har nästan 900 anställda och samarbetar med ett vidsträckt nätverk av vetenskapliga experter. Konkurrensen om EMA kommer utan tvekan att bli hård. Det tycks därför inte strategiskt att två nordiska länder konkurrerar med varandra om att stå värd för EMA.

46 danska och 33 skånska kommuner samt de tre regionerna Region Själland, Region Huvudstaden och Region Skåne samarbetar inom organisationen Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC). Vi marknadsför oss gemensamt i vissa sammanhang under begreppet Greater Copenhagen. Från GCSC menar vi att Sverige och Danmark bör gå fram med en gemensam ansökan om placering av EMA, där vi förordar en placering i Greater Copenhagen som har Nordens största koncentration av läkemedelsindustri, universitet och universitetssjukhus.

Med sina fyra miljoner invånare har Greater Copenhagen 40 000 privatanställda inom life science, 12 universitet, varav fem har utbildningar inom life science, samt 32 sjukhus, varav 11 universitetssjukhus. Utöver det tillkommer sju vetenskapsparker med life science som ett fokusområde. Vidare har Greater Copenhagen Nordens största flygplats, Copenhagen Airport, som med ett brett nät av internationella linjer som skulle garantera snabb tillgänglighet till och från EMA.

Ordförandeskapet för GCSC vill därför uppmana Sveriges och Danmarks regeringar till att samarbeta om att få EMA till Norden i samband med myndighetens flytt från London. Ett gränsöverskridande samarbete om en EU-myndighet skulle ge våra länder en stark ställning i konkurrensen om EMA.