Sverige og Danmark må samarbejde for at få lægemiddelagentur

Åbent brev til regeringerne i Sverige og Danmark: Formandskabet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee opfordrer Sverige og Danmark til at samarbejde om at trække det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til Norden, når agenturet skal flytte fra London som følge af Storbritanniens udtræden af EU.

Storbritanniens forventede udtræden af Den Europæiske Union gør fremtiden uvis for det Europæiske Lægemiddelagentur, The European Medicines Agency (EMA), som i dag ligger i London.

Når briterne træder ud af EU, kan EMA ikke forblive i London, men må flytte til et andet EU-land, og Sverige og Danmark har allerede tilbudt sig som nyt hjemsted for EMA.

Det har en række andre EU-lande også. Spanien, Italien og Frankrig har vist deres interesse, og mange flere vil uden tvivl følge trop, for EU-agenturer er ombejlede og prestigefulde institutioner for EU’s medlemslande.

EMA har til opgave at godkende nye lægemidler i Europa samt at overvåge det europæiske lægemiddelmarked. EMA har næsten 900 ansatte og samarbejder med et vidtstrakt netværk af videnskabelige eksperter. Konkurrencen om EMA bliver utvivlsomt hård, og det synes derfor ikke strategisk, at to nordiske lande konkurrerer med hinanden om at blive værtsland for EMA.

46 danske og 33 skånske kommuner samt tre regioner – Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne – samarbejder i organisationen Greater Copenhagen & Skåne Committee (CGSC). Vi markedsfører os i fællesskab i visse sammenhænge under betegnelsen Greater Copenhagen. I CGSC mener vi, at Sverige og Danmark bør sende en fælles ansøgning, hvori vi anbefaler en placering i Greater Copenhagen, som har Nordens største koncentration af lægemiddelindustri, universiteter og universitetshospitaler.

Med sine 4 mio. indbyggere har Greater Copenhagen 40.000 privatansatte inden for life science, 12 universiteter, hvoraf 5 har uddannelser inden for life science, samt 32 hospitaler, heraf 11 universitetshospitaler. Dertil kommer 7 forskerparker med life science som et fokusområde.

Desuden har Greater Copenhagen Nordens største lufthavn, Copenhagen Airport, der med et vidtforgrenet netværk af internationale ruter sikrer hurtig adgang til og fra EMA.

Formandskabet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee vil derfor indtrængende opfordre Sveriges og Danmarks regeringer til at samarbejde om at trække EMA til Norden, når agenturet skal flytte fra London. Et grænseoverskridende samarbejde om et EU-agentur ville give vores lande en stærk position i konkurrencen om EMA.