Delegationer fra Kina i fortsat vækst

Tiden er kommet til kinesisk nytår, hvor vi om et øjeblik går ind i hundens år. I den anledning vil One-Point Entry sætte fokus på samt gøre status over de mange kinesiske delegationer vi modtager i Greater Copenhagen, og hvordan vi sigter efter at skabe maksimal værdi af delegationsbesøgene.

Kina står for omtrent en femtedel af alle delegationsbesøg som One-Point Entry håndterer i Greater Copenhagen. I 2017 faciliterede vi modtagelsen af 56 kinesiske delegationer, hvilket er en stigning på 7% fra de 51 besøg vi havde i 2016.

Af de 56 kinesiske delegationsbesøg i 2017 kom omtrent 54% fra den offentlige sektor, hvor størstedelen er udmøntet på politiske eller forvaltningsmæssige delegationer på provins – og byniveau. 17% kom tillige fra den private sektor, typisk i form af interesseorganisationer eller investeringsfonde. Delegationerne fra Kina viser stor interesse for kernekompetencerne i Greater Copenhagen, såsom bæredygtig byudvikling, infrastruktur og mobilitet samt science clusters og medtech.

One-Point Entry har siden 2015 udviklet spidskompetencer i screeningen og udførelsen af kinesiske delegationsbesøg gennem et stærkt virksomhedsnetværk, engagerede medarbejdere der kender de kinesiske delegationer og sprogkompetencer samt et specialiseret know-how fra de mange delegationshenvendelser. One-Point Entry kan derfor agere sparringpartner og mediator i tilfældet hvor en kinesisk delegation henvender sig direkte til kommuner eller virksomheder.

I november 2017 henvendte Glostrup Kommune sig til One-Point Entry, da de havde modtaget en henvendelse fra viceborgmesteren i millionbyen Liaoyang i det nordøstlige Kina. Liaoyang er hjemsted for et af de største pelsmarkeder i Kina, og da Glostrup er hjemsted for Kopenhagen Fur, ønskede delegationen at få input til samarbejde mellem kommuner og private virksomheder i pels- og minkindustrien. One Point-Entry screenede henvendelsen og fungerede efterfølgende som mediator mellem de to parter hvilket resulterede i et frugtbart møde mellem Glostrup og Liaoyang.

Eksemplet fra Glostrup Kommune viser, at One-Point Entry kan bidrage med afgørende know-how i vurderingen og udførelsen af et kinesisk delegationsbesøg. Vi inviterer hermed offentlige og private partnere til at opsøge vores rådgivning, såfremt en delegation fra Kina ønsker at besøge jer i hundens år.