Organisering

Greater Copenhagen-samarbejdet er forankret i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. The Greater Copenhagen & Skåne Committee er en medlemsorganisation for alle 46 østdanske og 33 skånske kommuner samt Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne.

Samarbejdet er organiseret med en politisk bestyrelse, en administrativ styregruppe og en koordinationsgruppe. Alle tre består af repræsentanter fra Sjælland, Hovedstaden og Skåne fra både kommunalt og regionalt niveau. Til komiteen hører desuden et mindre fælles administrativt sekretariat.

Bestyrelsen iværksætter løbende projekter, som skal bidrage til at nå visionen om, at Greater Copenhagen bliver et internationalt knudepunkt for investeringer og viden. Den har udpeget tovholdere til at gennemføre projekterne, og det er deres opgave at sikre, at projekterne gennemføres i tråd med bestyrelsens politiske målsætninger. Tovholderne kan være både kommuner, regioner og professionelle erhvervsoperatører. Læs mere om projekterne her.

Greater Copenhagen Organisaionsdiagram