Organisering

Greater Copenhagen-samarbejdet er forankret i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. The Greater Copenhagen & Skåne Committee er en medlemsorganisation for de 46 østdanske og 33 skånske kommuner samt Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne, som er samarbejdets partnere.

Samarbejdet er organiseret med en politisk bestyrelse, en administrativ styregruppe og en koordinationsgruppe. Alle tre består af repræsentanter på kommunalt og regionalt niveau fra Skåne, Sjælland og Hovedstaden. The Greater Copenhagen & Skåne Committee betjenes af et mindre fælles administrativt sekretariat.

Bestyrelsen iværksætter løbende projekter, som udmønter samarbejdets aktuelle handlingsplan og bidrager til at realisere Greater Copenhagens vision. De enkelte projekter styres af en lead partner. Denne kan være en kommune, en region eller en professionel erhvervsoperatørLæs mere om projekterne her.

Greater Copenhagen Organisaionsdiagram