Vedtægter

Vedtægterne er vedtaget på The Greater Copenhagen Committee's bestyrelsesmøde den 4. marts 2019. 

Hent vedtægter