Vedtægter

Vedtægterne er vedtaget på The Greater Copenhagen Committee's bestyrelsesmøde den 12. december 2018. 

Hent vedtægter