Vedtægter

Vedtægterne er vedtaget på The Greater Copenhagen Committee's første bestyrelsesmøde den 13. januar 2016. 

Hent vedtægter