Medicon Valley, Biocenter, Københavns Universitet

Om Greater Copenhagen

Vi skaber stærke partnerskaber

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor vi står sammen om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele området som Greater Copenhagen, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. Det vil vi ændre på.

Formålet er at skabe vækst og flere job

Den internationale konkurrence er intensiveret, og der er brug for en fælles indsats, som øger væksten og skaber arbejdspladser i Østdanmark og Sydsverige. Greater Copenhagen har meget at byde på. Der bor 3,9 mio. mennesker i regionen, og vi har høj livskvalitet, højtuddannede borgere og mange styrker inden for fx grønne løsninger. Det skal vi kendes for internationalt. Vi vil nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et samarbejde, hvor vi trækker i samme retning og bruger midlerne til erhvervsfremme bedst muligt, så der skabes vækst og flere job.

Visionen er at komme på niveau med de bedste

I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og samarbejdet har øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så vi som minimum er på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.

I samarbejdet vil vi:

  • Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”. 
  • Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur. 
  • Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter. 
  • Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder understøtte et sammenhængende arbejdsmarked og arbejde for at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst. 
  • Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. 

Læs folderen "Vi er Greater Copenhagen"


Foto_ Ursula Bach

Allerede i 2013 vedtog bestyrelsen for Greater Copenhagen et fælles ståsted for det, vi dengang kaldte ”Fokuseret Vækstdagsorden". Læs her, hvordan det hele startede.

Partnere

Alle 46 østdanske og 33 skånske kommuner indgår i samarbejdet, ligesom de tre regioner Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne.