ESS og MAX IV

Med ESS og MAX IV etableres i de kommende år to af verdens førende forskningsanlæg i Regionen. Det forventes, at de nye materialeløsninger, som vil fremkomme af resultaterne fra forskningen i de to anlæg, vil have afgørende samfundsmæssig betydning for udfordringer i relation til energi, klima, sundhed, fødevarer og produktivitet. MAX IV åbner d. 21.6.2016, mens ESS er klar i 2020.

Når begge anlæg står klart, forventes det, at der er 500 fastansatte og 5.000 tilknyttede forskere.

Sådan arbejdes der med ESS og MAX IV

Greater Copenhagen arbejder for at skabe en infrastruktur omkring ESS og MAX IV, der understøtter mulighederne for at høste den økonomiske gevinst på 3 mia. kr. om året, som økonomerne har stillet i udsigt. Indsatserne omhandler blandt andet:

  • Større bevidsthed om faciliteterne og deres potentiale
  • At vi arbejder for at løse de eksisterende bosætningsproblematikker på tværs af sundet
  • At vi arbejder for, at de relevante aktører på både forskningsområdet, myndigheder og i erhvervslivet spiller sammen.

Hvordan kan kommunerne bruge ESS og MAX IV?

Kommunerne i Greater Copenhagen får glæde af ESS og MAX IV, når deres virksomheder bliver leverandører til de to anlæg. Ligesom det vil være en konkurrencefordel for virksomhederne i området, fordi de har lettere adgang til anlæggene og dermed kan få fordele i forhold til resten af verdenen i udviklingsfasen af produkter samt rekruttere personale, som er uddannet i tilknytning til de to anlæg.

Kommunerne vil også opleve, at højt specialiseret arbejdskraft bosætter sig og dermed tilfører viden og økonomi til hele regionen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende ESS/MAX IV-initiativet under Greater Copenhagen, er du velkommen til at kontakte:

Jacob Øster
Specialkonsulent
Region Hovedstaden
Tlf: +45 51 15 77 55
E-mail: jakob.oester@regionh.dk​​