Fælles fødevaresatsning

Fælles Fødevaresatsning er et strategisk samarbejde for udvikling af fælles initiativer, der kan styrke fødevareudviklingen i Greater Copenhagen-metropolen.

Sådan bliver fælles fødevaresatsning til

Region Sjælland er tovholder på at udvikle fokusområderne til reelle projekter, der i videst muligt omfang udvikles og gennemføres med aktører og virksomheder fra hele Greater Copenhagen-geografien.

Sådan gennemføres den fælles fødevaresatsning

I indsatsen gennemføres der projekter inden for tre fokusområder:

  1. Forskning og innovation
    Der udvikles projekter, der understøtter vækst og fremmer innovation i fødevareerhvervet via en stærkere kobling mellem forskning og virksomheder. Region Sjælland annoncerer i efteråret 2015 efter ansøgninger til et EU Regionalfondsprojekt for innovationssamarbejder.
  2. Fødevarer og oplevelser
    Der udvikles et projekt, der understøtter kommercielle potentialer i Greater Copenhagens produktion af kvalitetsfødevarer i værdikæden fra primærproduktion til marked. Region Sjælland annoncerer efter ideforslag i efteråret 2015.
  3. Offentlig-privat samarbejde som drivkraft.
    Via pilot-projektet ”Regionale råvarer i regionens køkkener”, oparbejdes der med viden om, hvordan det offentlige kan fungere som marked for fødevareudvikling. Formålet er vidensdeling fra projektet og derfra eventuelt videreudvikle indsatsen på baggrund af erfaringerne.

Hvordan kan kommuner og regioner bruge den fælles fødevaresatsning?

Kommuner og regioner kan rette henvendelse til Region Sjælland for at indgå i udvikling af indsatserne og deltage i de konkrete projekter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende den fælles fødevaresatsning, er du velkommen til at kontakte:

Amalie Hasling Mikkelsen
Udviklingskonsulent på fødevareområdet
Region Sjælland
Tlf: +45 24 94 38 43
E-mail: amami@regionsjaelland.dk