Fælles turismeindsats

Greater Copenhagens fælles turismeindsats skal tiltrække flere udenlandske besøgende og gøre det nemt for turisterne at opleve hele metropolregionen. En stor styrke i Greater Copenhagen i forhold til de besøgende er netop kombinationen af by og land – både de mange oplevelsestilbud samt tilgængeligheden gør destinationen interessant i et internationalt perspektiv.

Den fælles turismeindsats er udviklet gennem et bredt samarbejde mellem de tyve turistorganisationer på begge sider af sundet, og arbejdet ledes af Tourism in Skåne AB. Hovedformålet er at skabe mere vækst og samarbejde på tværs af hele geografien – to lande, tre regioner og 79 kommuner.

Samarbejdet har fokus på at styrke destinations- og produktudviklingen for at øge metropolregionens kombinerede oplevelsestilbud til internationale besøgende. Derudover ønsker vi at styrke samarbejdet ved at øge det gensidige kendskab blandt aktørerne og dermed skabe en klar rollefordeling for turistorganisationer og erhvervsliv.

Forstudie inden for beskæftigelse i turismen

Der er bevilget et Interreg-forstudie, som fokuserer på mulighederne for forretningsudvikling og øget beskæftigelse. Aktiviteterne i forstudiet løb til november 2017 og herefter er det blandt andet målet at identificere fælles modeller og begreber, kortlægge færdigheder og udviklingsbehov hos virksomhederne samt gennemføre en analyse i turismeerhvervet.

 

Internt kendskab og forankring

Det er afgørende, at de 79 kommuner bliver involveret i arbejdet. Dette spor fokuserer derfor på at skabe et gensidigt kendskab blandt aktørerne, med henblik på et tættere samarbejde. Kommunikation er derfor også en vigtig del af projektet, som skal sikre, at alle interessenter er informerede.


Fælles markedsføring

Fælles markedsføringsaktiviteter gennemføres i form af pilotprojekter, såsom fælles presseture og kendskabsture for rejsearrangører. Dette spor fokuserer på at teste konkrete aktiviteter, der kan evalueres og give viden til det videre arbejde.

Fakta om turismeindsatsen i Greater Copenhagen

Bestyrelsen for Greater Copenhagen & Skåne Committee besluttede i 2016, at turisme er et prioriteret indsatsområde for samarbejdet. Målet er at tiltrække flere internationale besøgende og inspirere dem til at opleve endnu mere af hele geografien i Greater Copenhagen.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende den turismeindsatsen i Greater Copenhagen, er du velkommen til at kontakte:

 

Pia Jönsson Rajgård, CEO

Tourism in Skåne

Tlf: + 46 (0)768-870730