Fælles turismeindsats

Den fælles turismeindsats skal tiltrække flere udenlandske besøgende og gøre det nemt for dem at opleve hele metropolregionen Greater Copenhagen. Den største styrke i Greater Copenhagen i forhold til de besøgende er netop kombinationen af by og land. Både de mange oplevelsestilbud samt tilgængeligheden gør destinationen interessant i et internationalt perspektiv.

Den fælles turismeindsats er udviklet gennem et bredt samarbejde mellem de tyve turistorganisationer på begge sider af sundet, og arbejdet ledes af Tourism in Skåne AB. Hovedformålet er at skabe mere vækst og samarbejde på tværs af hele oplevelsesgeografien - to lande, tre regioner og 79 kommuner.

Samarbejdet har fokus på at styrke destinations- og produktudviklingen for at øge metropolregionens kombinerede oplevelsestilbud til internationale besøgende. Derudover ønsker vi at styrke samarbejdet ved at øge det gensidige kendskab blandt aktørerne og dermed skabe en klar rollefordeling for både turistorganisationer og erhvervsliv. Arbejdsgrupper vil blive nedsat for de forskellige områder, som er identificeret til fire sideløbende aktivitetsspor i 2017:

1. Forstudie indenfor beskæftigelse i turismen

Et INTERREG-forstudie er bevilget, der fokuserer på mulighederne for forretningsudvikling og øget beskæftigelse. Aktiviteterne i forstudiet løber frem til 30. november 2017. Efter forstudiet er afsluttet, forventer vi blandt andet at have identificeret fælles modeller og begreber, kortlagt færdigheder og udviklingsbehov hos virksomhederne, samt gennemført en analyse i turismeerhvervet.

2. Internt kendskab og forankring

Det er afgørende, at de 79 kommuner bliver involveret i arbejdet. Dette spor fokuserer derfor på at skabe et gensidigt kendskab blandt aktørerne, med henblik på et tættere samarbejde. Kommunikation er derfor også en vigtig del af projektet, som skal sikre, at alle interessenter er informerede.  Informationen vil deles på www.greatercph.se og www.greatercph.dk i form af nyhedsbreve, pressemeddelelser og aftaler.

3. Business Intelligence

Der er gode muligheder for samarbejde med henblik på Business Intelligence. Eksempelvis kan der gennemføres fælles analyser og spørgeundersøgelser på knudepunkter som fx lufthavnen. Denne viden skal styrke beslutningsgrundlaget for den fremtidige udvikling og markedsføring.

4. Fælles markedsføring

Allerede i 2016 og 2017 gennemføres fælles markedsføringsaktiviteter i form af pilotprojekter, såsom fælles presseture og kendskabsture for rejsearrangører. Dette spor fokuserer på at teste konkrete aktiviteter, der kan evalueres og give læring til det videre fremtidige arbejde.

Arbejdet i de fire spor skal alle give input til en fælles handlingsplan for turismeindsatsen i Greater Copenhagen for 2018-2019.

Fakta om turismeindsatsen i Greater Copenhagen

Bestyrelsen for Greater Copenhagen & Skåne Committe besluttede d. 12. oktober 2016, at turisme er et prioriteret indsatsområde, der skal sætte retningen for det bredere turismesamarbejde i de kommende år. Målet er at tiltrække flere internationale besøgende og inspirere dem til at opleve endnu mere af hele geografien i Greater Copenhagen. Greater Copenhagen er et samarbejde mellem de tre regioner (Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland) og 79 kommuner i Skåne og Sjælland.