Lighting Metropolis

Vi får fortsat ny, banebrydende viden om belysning, dens virkninger på mennesker og de teknologiske muligheder for at skabe intelligente løsninger, i takt med at der planlægges og gennemføres betydelige investeringer i belysningsinfrastruktur regionalt og i kommunerne.

Lighting Metropolis er et første afgørende skridt på vej mod at realisere en vision for Greater Copenhagen som verdensførende Living Lab for intelligent urban lighting. Målet er at styrke den vigtige rolle, som belysning kan spille i at fremme sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for mennesker i byerne. Et andet af Lighting Metropolis' mål er at bidrage til at udnytte Greater Copenhagens betydelige vækstpotentiale, der ligger i den globale og eksponentielle udvidelse af disse områder.

En lysere region

Lighting Metropolis vil sætte Greater Copenhagen på landkortet som centrum for et samarbejde mellem regioner, kommuner, private virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og fremvise førende intelligent urban lighting. Hermed bliver Greater Copenhagen en destination for besøgende, som ønsker at se de nyeste og bedste løsninger inden for intelligent belysning og relateret Smart City-teknologi, der er udført i praksis i gadebilledet og i bygninger.

Innovation via samarbejde

Lighting Metropolis vil arbejde for at gøre Greater Copenhagen til regionen, hvor globale virksomheder investerer i innovation, afprøvning og fremvisning af fremtidens løsninger i samarbejde med byer, videnskabsfolk og lokale virksomheder.

Greater Copenhagen er hjemsted for stærke forskningsmiljøer inden for lysdesign, fotonik og biologisk belysning. Disse kompetencer er spredte og ikke tilstrækkelig koordinerede.

Ved at bringe regionens unikke kompetencer i et tættere samspil, vil det fulde potentiale af ny belysning og Smart City-teknologi maksimeres til fordel for byer, borgere og virksomheder.

Barren hæves

Lighting Metropolis arbejder hen imod at finde nye løsninger på faktiske udfordringer, som er defineret af kommuner og regioner. En af Lighting Metropolis' hovedopgaver bliver at partnerne går sammen om at hæve barren og påvise værdier ved at aktivere deres viden og innovationskraft og bredt involvere andre relevante aktører, herunder iværksættere og start ups.

Via oprettelsen af et netværk af forbundne Living Labs vil regioner og byer i hele Skåne og Sjælland (Greater Copenhagen) samarbejde med private, virksomheder og forskere om, at stille byrum og bygninger til rådighed for udvikling, afprøvning,  test og dataindsamling.

Finansiering

Det samlede budget for Lighting Metropolis er €7,3 millioner.

EU-programmet ”Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak” støtter Lighting Metropolis med €3,65 millioner.

Region Skåne støtter Lighting Metropolis med €325.000 og Region Hovedstaden med €530.000.

Alle Lighting Metropolis’ partnere bidrager med væsentlig egenfinansiering.

Fakta

Varighed: 1. oktober 2015 til 1. oktober 2018

Leadpartner: Albertslund kommune

Projektsekretariat: Gate 21

Partnere

Regioner: Region Hovedstaden, Region Skåne

Kommuner: Albertslund Kommune, Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune, Kalundborg Kommune, Malmö Stad, Lunds Kommun, Helsingborg Stad, Egedal Kommune

Universiteter: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lunds Universitet (IIIEE, Miljöpsykologi), Aalborg Universitet (AAU)

Organisationer: Invest in Skåne, Copenhagen Capacity, Gate 21, Innovation Skåne

Virksomheder: DONG Energy, Kraftringen, Zumtobel Group, TDC, Citelum, Philips, Cisco (associeret partner)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Lighting Metropolis, er du velkommen til at kontakte:

Projektsekretariatet i Gate 21
Tlf. +45 43 68 34 00

Sif Enevold, Chefprojektleder
Tlf: +45 31 45 67 47
sif.enevold@albertslund.dk