One-Point Entry

One-Point Entry er Greater Copenhagens fælles platform for internationale erhvervsdelegationer.

 

Enheden skal matche den internationale interesse med Greater Copenhagens virksomheder, organisationer og destinationer på en professionel måde, der fremmer vækst og investeringer i metropolens 79 kommuner.

Besøg One-Point Entry's hjemmeside her

Sådan arbejder enheden

Den fælles besøgsplatform er drevet af Copenhagen Capacity i tæt samarbejde med Københavns Kommune og en række andre kommuner, netværk og besøgsorganisationer i hele Øresundsregionen. Copenhagen Capacity screener og vurderer besøgshenvendelser, som kan være relevante for virksomheder og andre kommuner i Greater Copenhagen.

Hovedaktiviteter i 2018

  • Screening og håndtering af delegationsbesøg – med fokus på at matche henvendelserne med relevante virksomheder og besøgsinteressenter i hele Greater Copenhagen.
  • Forankring af erhvervsnetværk med virksomheder, som ønsker at bruge udenlandske besøg til at udvikle deres internationale netværk og forretning. Netværket er åbent og består af virksomheder, der alle har styrker inden for byudvikling og urbane løsninger.
  • Gennemførelse af internationale tiltrækningsforløb med henblik på at promovere Greater Copenhagens styrkepositioner og løsninger via nye kanaler som marketingkampagner, store internationale konferencer og events og internationale netværk.
  • Videreudvikling af partnerskaber med centrale interessentorganisationer og virksomheder i Greater Copenhagen-kommuner, som har interesse i at bruge internationale besøg som platform til at nå nye markeder, netværk og kunder.
  • Videreudvikling af fælles besøgskapacitet med Skåne og afvikling af fælles besøg over Øresund.

Hvordan kan kommuner bruge One-Point Entry?

Enheden arbejder på at skabe værdi ved at tiltrække og modtage internationale delegationer til Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen-kommuner kan videresende besøgshenvendelser til One-Point Entry, som vil screene og rådgive om håndteringen af besøget. Delegationer vil i visse tilfælde blive sendt videre til andre relevante kommuner eller eksterne aktører. Besøgshenvendelser til bl.a. Københavns Kommune vil i videst muligt omfang blive spredt ud til andre kommuner.

Kommuner kan med fordel koordinere besøgshenvendelser med lokale erhvervsorganisationer med henblik på at identificere relevante virksomheder, som kunne have interesse i at bruge platformen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende One Point-Entry Service, er du velkommen til at kontakte:

Jakob Norman-Hansen


Jakob Norman-Hansen

Head of Secretariat - One-Point Entry Service

Tlf: +45 33 26 87 63

E-mail: jnh@copcap.com