One-Point Entry

One-Point Entry er Greater Copenhagens fælles modtageenhed for udenlandske delegationsbesøg.

Enheden skal introducere internationale delegationer til Greater Copenhagens kompetencer, organisationer og destinationer på en professionel måde, der fremmer vækst og investeringer i metropolens 79 kommuner.

Besøg One-Point Entry hjemmesiden her.

Sådan arbejder modtageenheden

Copenhagen Capacity har fået til opgave at etablere og drive modetageenheden. Copenhagen Capacity samarbejder med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at screene besøgshenvendelser, som kan være relevante for andre kommuner i Greater Copenhagen.

Hovedaktiviteter i 2017
  • Håndtering af delegationsbesøg – med fokus på at skabe værdi for kommuner og virksomheder i hele Greater Copenhagen.
  • Opfølgning på besøg og nye internationale netværk.
  • Indarbejdelse af udvalgte regionale styrkepositioner i besøgshåndteringen.
  • Videreudvikling af partnerskaber med centrale interessentorganisationer og virksomheder.
  • Udvikling af fælles besøgskapacitet med Skåne og afvikling af fælles besøg over Øresund.
  • Opgradering af webplatform til koordinering af delegationsbesøg blandt flere regionale og nationale partnere.
  • International tiltrækning af værdiskabende besøg.

Hvordan kan kommuner bruge One-Point Entry?

One-Point Entry arbejder på at skabe værdi fra de delegationsbesøg, der ankommer til Greater Copenhagen.

Besøgshenvendelser, der videresendes til One-Point Entry, bliver screenet, og der rådgives om håndteringen af besøget. Delegationer vil i visse tilfælde blive sendt videre til andre relevante kommuner eller eksterne aktører. Besøgshenvendelser til bl.a. Københavns Kommune vil i videst muligt omfang blive spredt ud til andre kommuner.

Kontakt


Hvis du har spørgsmål vedrørende One Point-Entry Service, er du velkommen til at kontakte:


Jakob Norman-Hansen


Jakob Norman-Hansen

Head of Secretariat - One-Point Entry Service

Tlf: +45 33 26 87 63

E-mail: jnh@copcap.com