Trafikcharter for Greater Copenhagen

Et fælles trafikcharter for parterne bag Greater Copenhagen, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne og alle 79 kommuner skal styrke parternes koordinering af den overordnede infrastruktur og styrke dialogen med interessenter på området, f.eks. nationale regeringer og myndigheder.

Bedre infrastruktur bidrager til at skabe vækst

En velfungerende trafikal infrastruktur med høj tilgængelighed og mobilitet for varer, tjenesteydelser og personer er en vigtig forudsætning for at skabe en mere konkurrencedygtig metropolregion:

  • International tilgængelighed i forhold til resten af verden
  • Regionalt samspil med naboregionerne Jylland/Fyn, Sydsverige og Nordtyskland
  • Intern mobilitet i Greater Copenhagen

Det fælles trafikcharter

Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Kommunekontaktråd Sjælland, Kommunekontaktråd Hovedstaden, Københavns Kommune, Malmø Stad og Helsingborg Stad har udviklet det fælles trafikcharter offentliggjort i 2016.

Det fællestrafikcharter er tilgængeligt på dansk, svensk og engelsk.