Greater Copenhagen - from science to business

Greater Copenhagen rummer en vifte af forskningsstyrker, der udgør et solidt udgangspunkt for en målrettet investeringsfremmeindsats.

De forskningsmæssige styrker spænder bredt - fra forskning i nye behandlingsformer af livstruende sygdomme til kvanteteknologi, som kan anvendes i fremtidens supercomputere.

Samlet kan forskningen i Greater Copenhagen give svar og løsninger til mange af de samfundsudfordringer, som udfordrer mennesker over hele kloden.

Det gælder fx nye behandlingsformer målrettet sygdomme på global fremmarch som cancer, fedme og diabetes. Det gælder udvikling og design af fremtidens bæredygtige energisystemer. Og det gælder metoder og ny indsigt, der kan sikre mennesker større nytte af nye digitale teknologier og produkter.

hent materialet her


Greater Copenhagen Science CitiesI Greater Copenhagen har vi vendt vores størrelse til vores fordel. Vi har aldrig haft ressourcerne eller tiden til at skyde forbi målet eller forblive i langstrakte processer. Og måske netop derfor har vi skabt banebrydende forskningsmæssige resultater og fostret globale markedsledere inden for vores styrkepositioner.

I Greater Copenhagen sker forskning og forretningsudvikling i åben dialog og tæt samarbejde. Vi udfordrer traditionelle fagkonventioner, fordi nytænkning og innovation driver os fremad. Her mødes det unge talent, professoren og forretningsmanden uden skelen til status eller hierarki - fordi alle anerkender effekten af samarbejde og meningsudveksling. Her gør de korte fysiske og mentale afstande, at der er ikke er langt fra tanke til handling. Alt dette fordi vores idéer skal virke i virkeligheden, hvor de betyder noget, bliver til noget og gør en forskel.

I et samfund baseret på lighed, åbenhed og tillid har vi naturligt dyrket den lette adgang til talent, nye perspektiver og utraditionelle samarbejder på tværs af alle normale skel. Hos os lever forskerliv, erhvervsliv og levet liv side om side og næres af hinanden. Kombinationen af denne baggrund, samarbejdet på tværs og den unikke erhvervsstruktur i Greater Copenhagen gør, at start-up-virksomheder trives og ikke drukner i mængden. De store virksomheder næres af et agilt udviklingsmiljø. Talent bliver både udfordret og imødekommet.

Greater Copenhagen – the shortcut from science to business
Greater Copenhagen som vidensmetropol

Virksomheder investerer i stigende grad globalt for at få adgang til ny forskningsbaseret viden, som kan skabe grundlag for at udvikle fremtidens produkter og services.

Det er tilfældet, hvad enten der er tale om udviklingen af nye supercomputere til håndtering af Big Data, nye individualiserede behandlingsformer, der kan kurere livstruende sygdomme med meget få bivirkninger – eller i udviklingen af nye bæredygtige energilagringsteknologier, der kan stabilisere elforsyningen, også når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner.

Når forsknings- og udviklingsintensive virksomheder investerer globalt, er det bl.a. for at høste de gevinster der følger af at være tæt på førende forskningsmiljøer, for at få adgang til særligt talentfulde medarbejdere eller for at udnytte særlig forskningsinfrastruktur mv.


Global konkurrence

Globalt konkurrerer lande og metropoler om at tiltrække forsknings- og udviklingsaktiviteter. Investeringerne er typisk ledsaget af højtlønnede jobs, ny viden og øget økonomisk aktivitet. Det er en konkurrence, som Greater Copenhagen deltager i – især vis-a-vis sammenlignelige nordeuropæiske metropoler, eksempelvis Stockholm-Uppsala, Amsterdam og Hamborg.

Greater Copenhagens udgangspunkt for at tiltrække flere FoU-baserede investeringer til regionen er stærkt på flere parametre, da vores forskning generelt klarer sig godt i internationale sammenligninger.

Regionen er hjem for Skandinaviens største koncentration af forskningsinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner samt flere verdensførende klynger inden for f.eks. life science og cleantech.

Men konkurrencen mellem metropolerne om at tiltrække forskningstunge investeringer er hård. Derfor er det vigtigt, at Greater Copenhagen formår at differentiere sig og synliggøre regionens forskningsstyrker og deres potentiale i forhold til at udvikle banebrydende viden og ny teknologi.


Greater Copenhagen-samarbejdet

Greater Copenhagen-samarbejdet har i 2016 kortlagt de områder, hvor hovedstadsområdet står særligt stærk forskningsmæssigt og hvor investeringspotentialet er stort. Det er bl.a. inden for fødevarer, medicinsk forskning, lyd og akustik, big data, kvantefysik og energi, at Greater Copenhagen kan noget særligt. Analysen ”Greater Copenhagens forskningsstyrker med potentiale for investeringsfremme” er udarbejdet for Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity i regi af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

hent materialet her