Materialer - Greater Copenhagen from Science to Business

Greater Copenhagen-samarbejdet har i 2016 kortlagt de områder, hvor hovedstadsområdet står særligt stærk forskningsmæssigt og hvor investeringspotentialet er stort. Det er bl.a. inden for fødevarer, medicinsk forskning, lyd og akustik, big data, kvantefysik og energi, at Greater Copenhagen kan noget særligt. Analysen ”Greater Copenhagens forskningsstyrker med potentiale for investeringsfremme” er udarbejdet for Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity i regi af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

Selve analysen er beskrevet i baggrundsrapporten mens de 12 forskningsstyrker med særligt potentiale for investeringsfremme uddybes i hver sit faktaark. Desuden suppleres materialet af en mindre billedserie, der kan benyttes som beskrevet i Retningslinjer for brug af billeder / Terms and conditions.

PPT-Præsentation Greater Copenhagen - From Science to Business

Engelsk PowerPoint-præsentation med kernefortælling, fakta, kort over vidensmiljøer og præsentation af forskningsstyrker.

Baggrundsrapport Greater Copenhagens forskningsstyrker med potentiale for investeringsfremme

Rapporten er en analyse, der identificerer Greater Copenhagens forskningsstyrker og resulterer i udvælgelsen af 12 særligt løfterige forskningsområder, som har et stort potentiale for investe-ringsfremme.