Analyser

Her kan du finde analyser om Greater Copenhagen og Greater Copenhagen-samarbejdet

Benchmark af styrker og svagheder i Greater Copenhagen

Notat udarbejdet for Region Hovedstaden af Rambøll Management Consulting 2016. ;I dette notat benchmarkes Greater Copenhagens styrker og svagheder i forhold til fem metropol-regioner: Amsterdam, Barcelona, Hamborg, London og Stockholm. På baggrund af dette identificeres temaer til det videre strategiske arbejde med at skabe vækst og udvikling i Greater Copenhagen gennem metropoldannelse.

Greater Copenhagen Nøgletalsrapport 2015

Nøgletalsrapporten, "Indblik i Greater Copenhagen", sammenligner for første gang Greater Copenhagen med konkurrerende metropoler i Nordeuropa og det øvrige Danmark og Sverige. Rapportens nøgletal giver et bredt indblik i Greater Copenhagen og beskriver mange interessante forhold indenfor emner som innovation, økonomisk udvikling, arbejdsmarked, uddannelse, turisme, Københavns Lufthavn, internationalisering og befolknings udvikling.

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen

Denne rapport er en kortlægning af samarbejdet mellem de forskellige erhvervspolitiske aktører i Greater Copenhagen regionen. Rapporten er udarbejdet af IRIS Group.

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. Analysen er udarbejdet af Copenhagen Capacity.

Kortlægning af tværregionale arbejdsmarkedsindsatser i Greater Copenhagen

Denne rapport er en kortlægning af tværregionale arbejdsmarkedsindsatser i Greater Copenhagen. Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet.