Arbejdsmarked

Bedre integration giver vækstgevinst

 

Et velintegreret arbejdsmarked åbner døren til ny økonomisk vækst i Greater Copenhagen. Beregninger fra 2019 viser, at et fuldt integreret arbejdsmarked over Øresund kan resultere i en årlig gevinst på op mod 2,9 mia. DKK for svensk og dansk økonomi tilsammen. En sådan fremgang i metropolregionens bruttonationalprodukt ville samtidig forøge det årlige skatteprovenu på op til 1,3 mia. DKK.

Det vil vi
Der er med andre ord god grund til at arbejde for et mere velintegreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen. Derfor vedtog Greater Copenhagens bestyrelse i 2020 et fælles arbejdsmarkedscharter, der peger på ni konkrete forbedringer af regionens arbejdsmarked. Forbedringer, der vil skabe et velintegreret arbejdsmarked.

Sådan skaber vi det
Arbejdsmarkedscharteret er blevet til i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Østdanmark og Sydsverige og identificerer de ni vigtigste begrænsninger for udviklingen af arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen. Charteret giver samtidig ni klare bud på konkrete løsninger, som kan bidrage til at realisere regionens vækstpotentiale.

De ni udpegede begrænsninger i arbejdsmarkedscharteret er:
  1. Bedre viden om udbuddet af kompetencer i arbejdsstyrken
  2. Øget koordinering af beskæftigelsesindsatsen
  3. Øget fleksibilitet i Greater Copenhagen for højtkvalificerede arbejdstagere fra tredjelande
  4. Forskellige arbejdsgiverafgifter i Danmark og Sverige, som hæmmer mobiliteten
  5. Økonomiske og tidsmæssige omkostninger ved transport over Øresund
  6. Samarbejde om kompetenceudvikling og efteruddannelse
  7. Uddannelsessystemets aktører i Greater Copenhagens område bør i højere grad samarbejde om at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer
  8. Gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i Danmark og Sverige
  9. Øget informationsniveau for virksomheder og arbejdstagere og fælles digital legimitation

Arbejdsmarkedscharter Greater Copenhagen

Læs Arbejdsmarkedscharter for Greater Copenhagens (pdf)

Grænsehindringer
Greater Copenhagen fik i 2017 udarbejdet en rapport om grænsehindringers samfundsøkonomiske effekter i metropolregionen. 

Læs Samhällsekonomisk analys av gränshinder (pdf)

Projekt: Indsats for større mobilitet for internationale forskere ved forskningsanlæggene ESS og MAX IV
Greater Copenhagen arbejdede i 2016 for at sikre større mobilitet for internationale forskere, der arbejder ved forskningsanlæggende ESS og MAX IV. De to forskningsanlæg er placeret i Lund, mens det tilhørende datacenter ligger i København. Medarbejderne har derfor brug for at kunne arbejde i både Sverige og Danmark uden at blive begrænset af nationale regler om mobilitet og beskatning af international arbejdskraft. Arbejdet skete i regi af Interreg-delprojektet Gränshinder som led i et større projekt, ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. Indsatsen var medvirkende til vedtagelsen af en særlov i Danmark, der gør det muligt for internationale forskere at bo i Danmark og arbejde i både Sverige og Danmark.

Læs Hindringer og muligheder - om ESS og MAX IV (pdf)

Nordisk integration
Greater Copenhagen deltager i det nordiske samarbejde for at fremme integrationen af grænseregioner gennem at identificere og fjerne grænsehindringer, der hæmmer den økonomiske vækst. I det nordiske samarbejde har Greater Copenhagen status som nordisk grænsekomite og modtager finansiering fra Nordisk Ministerråd.

Indsatsen sker bl.a. i samarbejde med:

 Øresunddirekt

 Nordisk Ministerråd