Arbejdsmarked

Tilmeld dig nyhedsbrev

Et fuldt integreret arbejdsmarked kan resultere i en årlig gevinst på op mod 2,9 milliarder

 

Beregninger fra 2019 viser, at et fuldt integreret arbejdsmarked over Øresund kan resultere i en årlig gevinst på op mod 2,9 milliarder DKK for svensk og dansk økonomi tilsammen. En sådan fremgang i metropolregionens bruttonationalprodukt ville samtidig forøge det årlige skatteprovenu på op til 1,3 mia. DKK.

Derfor vedtog Greater Copenhagens bestyrelse i 2020 et fælles arbejdsmarkedscharter, der peger på ni konkrete forbedringer som kan bidrage til at realisere regionens vækstpotentiale: 

  1. Bedre viden om udbuddet af kompetencer i arbejdsstyrken
  2. Øget koordinering af beskæftigelsesindsatsen
  3. Øget fleksibilitet i Greater Copenhagen for højtkvalificerede arbejdstagere fra tredjelande
  4. Forskellige arbejdsgiverafgifter i Danmark og Sverige, som hæmmer mobiliteten
  5. Økonomiske og tidsmæssige omkostninger ved transport over Øresund
  6. Samarbejde om kompetenceudvikling og efteruddannelse
  7. Uddannelsessystemets aktører i Greater Copenhagens område bør i højere grad samarbejde om at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer
  8. Gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i Danmark og Sverige
  9. Øget informationsniveau for virksomheder og arbejdstagere og fælles digital legimitation

Greater Copenhagen


Greater Copenhagen

Projekter

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen