Handlingsplan for The Greater Copenhagen Committee

Handlingsplanen for 2020-2021 er The Greater Copenhagen Committees fjerde handlingsplan. Den er den fælles platform for vores aktiviteter og sætter retningen for det fremtidige arbejde. Vi vil med handlingsplanen sikre, at arbejdet i The Greater Copenhagen Committee er fokuseret på at skabe vækst og arbejdspladser i Skåne, Halland, Hovedstaden og Sjælland, og at vores indsats og projekter trækker i samme retning.

 

Læs handlingsplanen for 2020-2021

 

Tidligere handlingsplaner