Organisering

Greater Copenhagen-samarbejdet er forankret i The Greater Copenhagen Committee, der er en medlemsorganisation for 46 østdanske og 39 sydsvenske kommuner samt Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Halland, som er samarbejdets partnere.

Samarbejdet er organiseret med en politisk bestyrelse, en administrativ styregruppe og en koordinationsgruppe. Alle tre består af repræsentanter på kommunalt og regionalt niveau fra Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden. The Greater Copenhagen Committee betjenes af et mindre fælles administrativt sekretariat.

Bestyrelsen iværksætter løbende projekter, som udmønter samarbejdets aktuelle handlingsplan og bidrager til at realisere Greater Copenhagens vision. De enkelte projekter styres af en lead partner. Denne kan være en kommune, en region eller en professionel erhvervsoperatørLæs mere om projekterne her.