Frank Jensen blir ny ordförande för Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbetet utvidgar medlemskretsen med Region Halland. Det beslutade en enig styrelse vid fredagens extra styrelsemöte, som också utnämnde Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen till ny ordförande från 1 januari 2019. Han efterträder Region Själlands regionrådsordförande Heino Knudsen på posten.

Region Halland och de sex kommuner som ingår i regionen kommer att bli medlemmar av Greater Copenhagen-samarbetet från den 1 januari 2019. Därmed växer Greater Copenhagen i Sverige, där Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner redan är medlemmar, medan Greater Copenhagens danska medlemmar är Region Själland och Region Huvudstaden som de 46 kommunerna i de två danska regionerna.

Genom att Region Halland blir medlem kommer samarbetet från och med 2019 bestå av fyra regioner – två svenska och två danska – samt 85 kommuner. Som en följd av Hallands medlemskap ändrar Greater Copenhagens styrelse namn från Greater Copenhagen & Skåne Committee till Greater Copenhagen Committee, och samtidigt är samarbetets framtid nu avklarad.

Behov av ett starkt samarbete om tillväxt och utveckling

Den nuvarande ordföranden för Greater Copenhagen, Heino Knudsen, glädjer sig över den enhälliga uppbackningen till att fortsätta det gemensamma arbetet.

”Det är viktigt att Greater Copenhagen står starkt i konkurrensen med andra metropolregioner i Europa. Därför har vi fokus mot att skapa tillväxt och utveckling i hela Greater Copenhagen-regionen. Samtidigt ser jag fram emot att få Halland med ombord och hälsar dem välkomna till kretsen”, säger Heino Knudsen, som dessutom är regionrådets ordförande i Region Själland.

Ny ordförande

Vid dagens styrelsemöte har en enig styrelse givit sitt fulla stöd till att fortsätta tillväxtsamarbetet efter årsskiftet och att utnämna Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen till ordförande för Greater Copenhagen Committee under 2019. Frank Jensen är beredd att ta sig an uppgiften som ordförande och vill bygga vidare på några av samarbetets succéer. Det innebär bland annat att det ska sättas mer fokus på att marknadsföra varumärket Greater Copenhagen och stärka integrationen av arbetsmarknaden i hela regionen.

”Som ny ordförande för Greater Copenhagen glädjer jag mig till att hälsa Region Halland välkommen och att stärka samarbetet ytterligare. Vi ska öka den internationella kännedomen om Greater Copenhagen så att vi blir ännu bättre på att attrahera utländska investeringar och talanger. Och så ska det sättas ett ökat tryck på att öka integrationen av arbetsmarknaden och att få fler investeringar i infrastruktur i regionen”, säger överborgmästare Frank Jensen (S).