Frank Jensen bliver ny formand for Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbejdet står til at udvide medlemskredsen med Halland. Det besluttede en enig bestyrelse fredag på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der også udpegede Københavns overborgmester, Frank Jensen, som ny formand fra årsskiftet. Han afløser regionsrådsformand Heino Knudsen på posten.

Region Halland og dens seks kommuner står til at blive medlemmer af Greater Copenhagen-samarbejdet fra 1. januar 2019. Dermed vokser Greater Copenhagen i Sverige, hvor Region Skåne og samtlige skånske kommuner i forvejen er medlemmer, mens Greater Copenhagens danske medlemmer er Region Sjælland og Region Hovedstaden samt kommunerne i de to regioner.

Med optagelsen af Region Halland vil samarbejdet fra 2019 bestå af fire regioner – to svenske og to danske – samt 85 kommuner. Som følge af Hallands medlemskab ændrer Greater Copenhagens bestyrelse navn fra Greater Copenhagen & Skåne Committee til Greater Copenhagen Committee, og samtidig er samarbejdets fremtid nu afklaret.

Behov for et stærkt samarbejde om vækst og udvikling

Den nuværende formand for Greater Copenhagen, Heino Knudsen, glæder sig over den entydige opbakning til at fortsætte den fælles indsats:

”Det er vigtigt, at Greater Copenhagen står stærkt i konkurrencen med andre metropolregioner i Europa. Derfor er vores fokus på at skabe vækst og udvikling i hele Greater Copenhagen-regionen. Det er en stor styrke, at vi løser de opgaver tilsammen i Greater Copenhagen. Samtidig ser jeg frem til at få Halland med om bord og hilser dem velkommen i kredsen,” siger Heino Knudsen, der tillige er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Ny formand

På bestyrelsesmødet i dag har en enig bestyrelse givet sin fulde opbakning til at fortsætte vækstsamarbejdet efter årsskiftet og udnævne overborgmester i København, Frank Jensen, til formand i 2019. Frank Jensen er klar til at påtage sig opgaven som formand og vil bygge videre på nogle af samarbejdets succeser. Det betyder blandt andet, at der skal sættes mere fokus på branding af Greater Copenhagen og integration af arbejdsmarkedet i hele regionen.

”Som ny formand for Greater Copenhagen glæder jeg mig til at byde Region Halland velkommen og styrke samarbejdet yderligere. Vi skal øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen, så vi bliver endnu bedre til at tiltrække udenlandske investeringer og talenter. Og så skal der sættes yderligere skub i integrationen af arbejdsmarkedet og flere investeringer i infrastruktur i regionen”, siger overborgmester Frank Jensen (S).