Greater Copenhagen sætter mobilitet og infrastruktur på dagsordenen

Greater Copenhagen står over for vigtige investeringer i ny infrastruktur, ikke mindst Femernforbindelsen. Bedre veje, jernbaner og faste forbindelser giver nye muligheder for vækst og udvikling, som regionen skal sørge for at udnytte. Derfor stod infrastruktur øverst på dagsordenen, da parterne i Greater Copenhagen samledes til politisk topmøde den 23. november.

 Se billedgalleri fra Greater Copenhagens Topmøde 2018:

 Foto: Barbara Alexandersen

 Vigtige beslutninger om infrastruktur

Moderne og velfungerende infrastruktur er afgørende for Greater Copenhagens udvikling og vækst, og vores region kan i øjeblikket se frem til vigtige beslutninger om fremtidens infrastruktur.

I Tyskland forventes Femern Bælt-projektet at få myndighedernes miljøgodkendelse, mens den svenske og danske stat er i færd med at gennemføre en strategisk analyse af en fremtidig fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Ligeledes undersøges mulighederne for en Øresundsmetro, mens Københavns Lufthavn gennemgår en omfattende ekspansion, så den får kapacitet til 40 mio. passagerer årligt.

Greater Copenhagen skal være tæt forbundet indadtil og udadtil, for mobilitet og tilgængelighed er afgørende for økonomisk fremgang. Jernbaner, veje og broer knytter mennesker og regioner tættere sammen og skaber nye muligheder for samarbejde og udvikling.

Femern er gamechanger

Derfor har Greater Copenhagen-samarbejdet i år valgt at sætte sit årlige politiske topmøde i infrastrukturens tegn, siger Greater Copenhagen & Skåne Committee’s formand, Heino Knudsen:

”Den faste forbindelse under Femern Bælt bliver en gamechanger for hele vores region, og det vil den blive længe før, forbindelsen står færdig. For så snart byggeriet går i gang, begynder virksomhederne at indrette sig efter de muligheder, tunnelen vil skabe,” siger Heino Knudsen, der tillige er regionsrådsformand for Region Sjælland.

Han tilføjer, at topmødet skal fortsætte det arbejde for bedre infrastruktur, som Greater Copenhagen satte i gang med vedtagelsen af et fælles Trafikcharter i 2016. Trafikcharteret er et katalog over infrastruktur-projekter, som samarbejdet ønsker at fremme:

”I Greater Copenhagen arbejder vi aktivt for at sikre, at hele vores region får maksimalt udbytte af ny infrastruktur, og det skal vores topmøde bidrage til,” siger Heino Knudsen.

Dronepiloter

Under topmødet vil Greater Copenhagens politikere og ledende embedsmænd ikke kun diskutere fremtidens infrastruktur, men også nye teknologier som førerløse biler og droner. I pauserne kan topmødets deltagere desuden teste deres færdigheder som dronepiloter og se udstillinger om kommende infrastruktur-projekter i regionen.

Se programmet for Greater Copenhagens Topmøde 2018

Læs Greater Copenhagens Trafikcharter