Håb om EU-penge til strategisk analyse af HH-forbindelse

En fast forbindelse fra Helsingborg til Helsingør står centralt i Greater Copenhagens trafikcharter. Sverige og Danmark satser på snarlig EU-støtte til strategisk analyse af mulighederne for ny fast forbindelse.

Om alt går vel, kan Sverige og Danmark tage hul på en strategisk analyse af mulighederne for en ny fast forbindelse over Øresund mellem Helsingborg og Helsingør efter sommerferien. Analysen blev aftalt i sommeren 2017, men har afventet en ansøgning om regional udviklingsstøtte fra EU’s Interreg-program.

 

I slutningen af maj tager Interreg stilling til støtteansøgningen, og derefter kan den strategiske analyse gå i gang. Første skridt i arbejdet bliver at udforme et kommissorium for undersøgelsen. Det ventes klar over sommeren, så det egentlige analysearbejde kan gå i gang, når sommerferien er slut.

 

Den strategiske analyse skal undersøge konkrete linjeføringer for en tunnel under Øresund, men vil også analysere de samfundsøkonomiske effekter af en fast forbindelse samt forskellige modeller for finansiering af projektet.

 

”Vi kommer til at kigge på de trafikmæssige muligheder for konkret trafikplanlægning, men også muligheden for anderledes finansierings- og implementeringsmodeller. Derudover skal vi også regne på økonomien i projektet, og hvordan afgiftspolitikken påvirker mobiliteten. Det handler meget om at få skabt en platform for fremtidige diskussioner samt at få oparbejdet en viden om hvilke effekter, en ny, fast forbindelse kan få,” sagde Peter Bernström, strategisk planlægger ved det svenske Trafikverket, tidligere på året til News Øresund.

 

​Trafikal flaskehals

En vigtig begrundelse for at undersøge en HH-forbindelse nu er, at Øresundsbroen står til at blive en trafikal flaskehals i løbet af en årrække - ikke mindst som et resultat af den planlagte Femern Bælt-forbindelse til Tyskland, der ventes at forøge trafikmængden mellem Norden og Tyskland. En HH-forbindelse vil både kunne aflaste Øresundsbroen og styrke integrationen i Greater Copenhagen yderligere.

 

Den strategiske analyse skal også analysere forskellige muligheder for landanlæg til en HH-tunnel og skal klarlægge samfundsøkonomi, finansiering og linjeføring både for en bil- og en jernbanetunnel. Arbejdet skal udføres af Trafikverket i Sverige i samarbejde med Trafikministeriet og Vejdirektoratet i Danmark. Greater Copenhagen følger analysearbejdet via en svensk og en dansk følgegruppe.

 

Den strategiske analyse skal efter planen ligge færdig i 2020 og har i udgangspunktet et budget på 10 mio. DKK. Dertil kommer eventuel EU-støtte.