Digitalisering

Stærk digital infrastruktur er en forudsætning

Uden en stærk digital infrastruktur kan ingen virksomheder i dag være konkurrencedygtig. Coronakrisen har vist dette med al tydelighed.

Der er imidlertid stadig store områder i Sydsverige og Østdanmark, som ikke har en tilstrækkelig god digital infrastruktur, og det koster regionen dyrt, når internetforbindelsen ikke følger med udviklingen, viser Greater Copenhagens beregninger (se WSP-rapport nedenfor).

Digitalisering er dog ikke alene et spørgsmål om infrastruktur. Digitale kompetencer spiller også en afgørende rolle for borgere, virksomheder og offentlige organisationers mulighed for at tage aktivt del i den digitale udvikling. Uddannelse og forskning skal derfor styrkes, og i det omfang regionen ikke selv kan dække efterspørgslen efter IT-kompetencer, skal vi tiltrække ekspertise og investeringer fra udlandet.

Vores politiske ramme for Greater Copenhagens digitale fremtid kalder vi Greater Copenhagen Gigabit. Med dette politiske charter sætter vi seks klare prioriteringer i vores fælles digitale vækst- og udviklingsindsats.

Digitalcharter_linkbilled
Læs Greater Copenhagen Gigabit Charter (pdf)


Rapport: Stor samfundsgevinst ved højhastighedsbredbånd
Samfundsøkonomisk kan Greater Copenhagen høste store gevinster ved at sikre en tidssvarende digital infrastruktur, viser en rapport udarbejdet for Greater Copenhagen af WSP. Rapporten vurderer bl.a., at den økonomiske produktivitetsforøgelse ved udrulning af hurtigt internet i hele regionen vil have en værdi på mindst 6 mia. DKK om året.

Læs WSP-rapporten ”Samhällsekonomiska effekter av ett utbyggt höghastighetsbredband i Greater Copenhagen området” (pdf)

800GamingBusiness

Fotos: Gilles Lambert, Brett Sayles, Markus Spiske, Gui Vicente.