Grøn omstilling

 

HubSpot Video

 

 

 

Nye grønne løsninger er afgørende for verdens fremtid

 

Klimakrisen er den største fælles udfordring, det globale samfund står overfor. Klimaforandringerne tager fart, temperaturerne stiger hurtigere end nogensinde før, og konsekvenserne med ekstreme vejrforhold som oversvømmelser, tørke og orkaner er blevet en del af hverdagen – både globalt og i Greater Copenhagen.

Omstillingen til bæredygtighed i økonomi og forbrug er en kolossal udfordring, der kræver ny viden, forandret adfærd og ny teknologi. Omstillingen er vanskelig og kostbar. Den er også en mulighed for at udvikle fremtidens teknologi og løsninger og basere en større del af Greater Copenhagens økonomi på grøn omstilling.

Fra Kalundborg i vest til Kristianstad i øst har Greater Copenhagen allerede en stærk position, hvad angår grøn omstilling. Den position skal vi bygge videre på. Med Greater Copenhagen Green Charter har vi vedtaget en ambitiøs politisk strategi for grøn omstilling og bæredygtig vækst. En strategi, der skal give et markant løft til virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer, der kan og vil grønne løsninger og grøn teknologi.

Visionen er at gøre Greater Copenhagen til en førende metropolregion for viden og innovation inden for grøn omstilling og bæredygtig vækst. I samarbejde med regeringerne i Danmark og Sverige, EU og STRING bygger vi fremtidens grønne metropolregion.Greencharter_linkbilled_dk

Læs Greater Copenhagen Green charter her