Infrastruktur

Mobilitet og tilgængelighed

Mobilitet og tilgængelighed - regionalt og internationalt – er afgørende for, at arbejdstagere kan søge job, og at virksomheder kan få de medarbejdere, de har behov for, i hele metropolregionen Derfor er en tidssvarende og effektiv infrastruktur en afgærende forudsætning for, at Greater Copenhagen kan skabe fundamentet for fremtidens bæredygtige vækst og udvikling.

I 2017 udpegede EU-Kommissionen Greater Copenhagen som foregangsmetropol for samarbejde på tværs af grænser, og integrationen af arbejdsmarked og økonomi er da også vokset kraftigt siden 2000, da Øresundsbroen stod færdig. EU-Kommissionen påpegede dog samtidig, at Greater Copenhagen kan nå endnu længere ved at udbygge den kollektive transport på tværs af grænser, fordi en mere effektiv trafikal infrastruktur vil styrke Greater Copenhagen som en integreret og funktionel metropol. Den analyse er Greater Copenhagens enig i.

Vores målsætning er, at København og Malmö skal kunne nås inden for en time med offentlig transport fra alle dele af regionen. Det skal være lige nå naturligt for en person bosat i Halmstad at søge job i Hillerød, som det er at søge job i Helsingborg. Det kan kun ske ved en reel styrkelse af den regionale infrastruktur på tværs af Øresund.

I det fælles trafikcharter sætter vi fokus på en fast Øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og et antal yderligere prioriteringer for den fælles dansk-svenske infrastruktur. Hver især er de afgørende for virkeliggørelsen af en fuldt integreret metropolregion, der samtidig er et internationalt center for bæredygtig vækst og innovation.

Trafikcharteret omfatter både regionale og grænseoverskridende infrastrukturprojekter, da det ikke alene er vigtigt at styrke den grænseoverskridende mobilitet, men også at fremme tilgængeligheden mellem land og by.

Trafikcharter_linkbilled

Læs Greater Copenhagens trafikcharter (pdf)

 

Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen
Infrastruktur er ikke kun veje, broer og jernbaner, men også den trafik, der bevæger sig på dem. Fremtidens trafik skal være bæredygtig, og derfor arbejder Greater Copenhagen for at bygge et sammenhængende og bæredygtigt transportsystem i metropolregionen.

Det sker gennem projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen”, der fremmer mobilitet og tilgængelighed i Greater Copenhagen ved hjælp af bæredygtige transportformer – og samtidig styrke regionen som et knudepunkt i det transeuropæiske transportnetværk TEN-T.

Læs om projektet “Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen”

 

Greater_Copenhagen_Tech_bg7