Infrastruktur

Tilmeld dig nyhedsbrev

Mobilitet og tilgængelighed

 

Mobilitet og tilgængelighed - regionalt og internationalt – er afgørende for, at arbejdstagere kan søge job, og at virksomheder kan få de medarbejdere, de har behov for, i hele metropolregionen Derfor er en tidssvarende og effektiv infrastruktur en afgærende forudsætning for, at Greater Copenhagen kan skabe fundamentet for fremtidens bæredygtige vækst og udvikling.

I 2017 udpegede EU-Kommissionen Greater Copenhagen som foregangsmetropol for samarbejde på tværs af grænser, og integrationen af arbejdsmarked og økonomi er da også vokset kraftigt siden 2000, da Øresundsbroen stod færdig. EU-Kommissionen påpegede dog samtidig, at Greater Copenhagen kan nå endnu længere ved at udbygge den kollektive transport på tværs af grænser, fordi en mere effektiv trafikal infrastruktur vil styrke Greater Copenhagen som en integreret og funktionel metropol. Den analyse er Greater Copenhagens enig i.

Vores målsætning er, at København og Malmö skal kunne nås inden for en time med offentlig transport fra alle dele af regionen. Det skal være lige nå naturligt for en person bosat i Halmstad at søge job i Hillerød, som det er at søge job i Helsingborg. Det kan kun ske ved en reel styrkelse af den regionale infrastruktur på tværs af Øresund.


-

Projekter


-

Greater Copenhagen infrastruktur charter

 

Med trafikcharteret tegner Greater Copenhagens 85 kommuner og 4 regioner i Sydsverige og Østdanmark en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet, skabe bæredygtig
vækst og velfærd samt bidrage til den grønne omstilling. 

 

Trafikcharteret har fokus på faste Øresundsforbindelser over Øresund, mellem Helsingør og Helsingborg, på en Øresundsmetro mellem København og Malmø, samt et antal yderligere prioriteringer for den fælles dansk-svenske infrastruktur. Hver især er forbindelserne afgørende for at opnå en fuldt integreret metropolregion, der  kan forløse sit potentiale som internationalt center for bæredygtig vækst og innovation. Charteret omfatter både regionale og grænseoverskridende infrastrukturprojekter, da det ikke alene er vigtigt at styrke den grænseoverskridende mobilitet, men også at fremme tilgængeligheden mellem land og by.

 

LÆS MERE HER >> 

traffic-charter-linkimage-dk