Fortsat vækst i delegationer til Greater Copenhagen

Siden starten i 2015 har 20 greater copenhagen-kommuner modtaget delegationer gennem one point entry. Med etableringen af One Point Entry Business Network er antallet af besøg stigende til fordel for besøgsdelegationer og virksomheder i regionen.

One-Point Entry har siden starten i 2015 inddraget hundredvis af delegationer i besøgsprogrammer i 20 Greater Copenhagen-kommuner. Dertil har flere end 11 regioner og kommuner søgt sparring i forbindelse med henvendelser om besøg, især fra Kina. Flere kommuner og virksomheder videreformidler deres besøg til sekretariatet for One Point Entry til fordel for alle parter. One Point Entry oplever i år et stigende antal henvendelser møntet på det interregionale samarbejde mellem Østdanmark og Sydsverige.

Det skyldes, at Greater Copenhagen-samarbejdet gør sig bemærket internationalt. Den voksende interesse inkluderer institutionelle samarbejder som Four Motors for Europe mellem udvalgte regioner i Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig.  Et andet eksempel er Eurodistrict Basel/3Land, der er inspireret af Greater Copenhagen’s arbejde med bl.a. rammevilkår, innovation og økonomisk udvikling:

”3Land skal i gang med at ombygge havnen i Basel til et nyt interregionalt kvarter, og i den forbindelse har udviklingen af den interregionale havn i Malmø og København fanget vores interesse, primært i forhold til strategien og rammevilkårene for samarbejdet mellem de to byer,” siger Anne Catherine Gieshoff, Eurodistrict Trinational Basel, der navnlig er interesseret i Malmø og Københavns brug af kriterier om bæredygtighed.

Udover en fortsat stor interesse for Greater Copenhagens forskellige labs, hubs, klimakvarterer og specialiserede klynger i byer som Albertslund, Gladsaxe, Kalundborg og Lyngby-Taarbæk udvikler virksomheder som DIS i Ballerup, Rockwool og Orbicon i Høje Taastrup og Balslev i Glostrup grønne og innovative løsninger og teknologier, som efterspørges internationalt.

Der er især begejstring for regionale løsninger på nærmarkeder som Tyskland, Sverige og Norge, hvilke udgør godt en femtedel af det samlede antal henvendelser for 2017. Omvendt er nærmarkederne også højt prioriteret af virksomhederne i netværket, der ser muligheder for at sælge løsninger. Netværket giver One Point Entry et bedre kendskab til virksomhedernes interesser, strategier og prioriteter på eksisterende og ikke mindst potentielle eksportmarkeder.

Eksempelvis arrangerede One Point Entry i september en fremvisning af smarte og bæredygtige energiløsninger i Nordhavn med netværkspartner Balslev for Helsingborg. Delegationen søgte inspiration til en ny klimaplan og energiperspektiver på deres største byfornyelsesprojekt H+, der kan sammenlignes med Nordhavn i København.

I samarbejde med det danske udenrigsministeriums handelskontor i Taipei og Taiwans repræsentationskontor i Danmark arrangerede One Point Entry et besøg til Kalundborg Symbiose for Taiwans Miljøministerium med deltagende virksomheder. Formålet var at lære om de løsninger, man har implementeret i Danmark inden for cirkulær økonomi, for at få inspiration til tilsvarende projekter samt at få danske løsninger til Taiwan.