Greater Copenhagen bidrager til Fehmarnbelt Days 2018

Den faste forbindelse til Tyskland fra Danmark under Femern Bælt vil åbne et nyt kapitel for vækst og beskæftigelse i Greater Copenhagen. Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö den 28. og 29. maj præsenterer de fremtidige muligheder, og Greater Copenhagen understøtter arrangementet.

Selv om byggeriet af den faste forbindelse til Tyskland fra Danmark under Femern Bælt først går i gang om et par år, er Greater Copenhagen i gang med at forberede sig på de mange nye muligheder, Femernforbindelsen skaber.

Fehmarnbelt Days 2018, som foregår i Malmö den 28. og 29. maj næste år, sætter fokus på de mange sider af samfundslivet, som en fast forbindelse til Tyskland vil påvirke, ikke mindst inden for erhvervsliv og transport, fordi forbindelsen bringer Norden tættere på det øvrige Europa.

”En fast forbindelse under Femern Bælt er i øjeblikket et af de vigtigste infrastrukturprojekter for Greater Copenhagen. Derfor er det naturligt, at vi er med til at vi bidrager til Fehmarnbelt Days 2018, hvor man diskuterer de muligheder, den faste forbindelse bringer med sig,” siger Henrik Fritzon (S), der er formand for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”Femern Bælt-forbindelsen bringer ikke bare Greater Copenhagen tættere på det øvrige Europa, men bliver også en katalysator for tiltrængt vækst og arbejdspladser både nord og syd for Femern Bælt,” siger Niels Hörup (V), der er næstformand i Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Greater Copenhagen & Skåne Committee bidrager med 10.000 EUR til finansieringen af Fehmarnbelt Days 2018 og understøtter planlægningen af arrangementet.