Greater Copenhagen Gigabit

Greater Copenhagen vedtager fælles charter om digital infrastruktur og digitalisering: Greater Copenhagen Gigabit

Greater Copenhagen har meget at byde på. Vi har 4 mio. indbyggere, over 100.000 virksomheder og 17 universiteter i regionen. Vi vil nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et samarbejde, hvor vi trækker i samme retning, så der skabes vækst og flere job.

Vores fælles vision er, at “Greater Copenhagen bliver centeret for bæredygtig vækst og livskvalitet ved at tilbyde agile, samarbejdende og tilgængelige forhold, så mennesker og virksomheder kan udnytte deres potentiale”.

For at kunne indfri den vision skal Greater Copenhagen have den globale førertrøje på, når det handler om smart vækst. Vi skal blive et gigabitsamfund, hvor digitalisering, data og intelligente løsninger skaber de bedste vilkår for borgere og virksomheder. Sådan er det endnu ikke i dag, og det skal Greater Copenhagen Gigabit være med til at rette op på.

Digital infrastruktur i verdensklasse er et vigtigt konkurrenceparameter for Greater Copenhagen. Vi skal have hurtigt bredbånd og stabile mobilforbindelser over hele metropolregionen. Digitalisering skal indgå som et tværgående element i alle Greater Copenhagens indsatser.

Evnen til at udnytte et stadig større potentiale ved digitalisering er afgørende for, at vores virksomheder fremover kan skabe øget vækst og beskæftigelse.

Læs hele Greater Copenhagen Gigabit