Greater Copenhagen på designfremstød i Kina

I oktober 2018 vil design, løsninger og produkter fra Greater Copenhagen blive udstillet på Asiens største designfestival, Beijing Design Week. København inviterer byer, virksomheder og organisationer fra hele Greater Copenhagen-regionen til at benytte dette udstillingsvindue for Greater Copenhagen.

Beijing Design Week er den største designevent i Asien og tiltrækker stor opmærksomhed i Kina. Det anslås, at eventet årligt tiltrækker 5 mio. besøgende – borgere såvel som virksomheder, turister, indkøbere og kinesiske beslutningstagere samt over 100 akkrediterede medier. Hvert år er en udenlandsk by medvært, og i 2018 er København udvalgt som gæsteby under brandet Greater Copenhagen.

 

Eventet er en enestående mulighed for at demonstrere fælles løsninger, produkter og design fra hele regionen, og derfor inviteres organisationer og virksomheder i hele Greater Copenhagen til at deltage i Beijing Design Week 2018. Bæredygtige byer er det officielle tema for Bei­jing Design Week i 2018, hvor design defineres i sin bredeste forstand og dækker over alt lige fra kunst, design og gastronomi til innovativ byplanlægning og computerspil.

 

Den officielle venue for Beijing Design Week er i Art District 751 D-PARK, et tidligere industrikvarter, som i dag er omdrejningspunkt for design. Der er også stri­bevis af velrenommerede gallerier og internatio­nale museer, som udstiller i de gamle betonfabrikker. 751 D-PARK er et spirende kreativt og velbesøgt områ­de, hvor top-designere, internationale kunstnere, kreative erhverv og store virksomheder udstiller og producerer deres arbejde.

 

Cykelhjelme får kinesisk opmærksomhed 

Det særlige ved Beijing Design Week 2018 er, at kon­ceptet nytænker traditionelle eksportfremstød ved at forene fortællingen om dansk design med eksport af danske – og skånske - virksomheders løsninger, produkter og services i et eksperimenteren­de og interaktivt format. Designværdierne omsættes til konkrete designprincipper, som gennemsyrer konceptet og gør udstillingen legende, brugerfoku­seret og udført i en minimalistisk stil og med et holistisk mindset.

 

Under Beijing Design Week får virksomheder mulig­hed for at sætte egne produkter i spil via eksperimen­terende labs, interaktive installationer og workshops og formidle direkte til det kinesiske marked - private forretningsfolk og investorer, offentlige beslutningsta­gere og den voksende, købekraftige kinesiske middel­klasse. De besøgende skal se, prøve og føle, hvad danske og skånske designværdier fra stole over cir­kulationspumper til rekreative områder i byer betyder i praksis.

 

Et fænomen, som har gjort indtryk på Beijings kulturborgmester, Wang Ning, der er fungerende bestyrelsesformand for BJDW, er cykelkulturen i Greater Copenhagen  og ikke mindst cyklisternes brug af innovative cykelhjelme produceret i regionen.