Möte om varumärket Greater Copenhagen

Kommunikations- och varumärkesansvariga från skånska kommuner, universitet, högskolor och kluster samlades i Malmö onsdagen den 20 september för att tillsammans diskutera hur man kan arbeta med varumärket Greater Copenhagen och lära sig mer.

Arrangörer var Business Region Skåne, platsen var nybyggda Studio i Västra hamnen och målet med dagen var att ge deltagarna praktiska och handfasta tips om hur de kan arbeta med varumärket i sina olika organisationer.

För att ge ett par olika perspektiv på hur man kan arbeta med varumärket och storyn om Greater Copenhagen hade Petter Hartman från Medicon Valley Alliance och Pia Jönsson Rajgård från Tourism in Skåne bjudits in. Morten Friis-Olsen från Copenhagen Capacity berättade om det Greater Copenhagen-gemensamma arbetet med internationella kampanjer, och hans kollega Jacob Saxild reflekterade över vilka erfarenheter man gjort när man implementerat varumärket på den danska sidan av samarbetet.

Måns Renntun och Karin Sandström från BRS beskrev grunderna i varumärket och avslutade dagen med sju handfasta punkter som man som kommunikatör kan utgå från när man skapar sin egen plan för Greater Copenhagen. Dagen, som är en del i processen med att implementera varumärket i Skåne, följs nu upp med enskilda möten med kommunikations- och varumärkesansvariga runt om i Skåne.

Om du är intresserad av att veta mer, ta kontakt med Karin Sandström +46 (0)725 95 15 28, karin.sandstrom@skane.com

Som inledning på mötet visades den nya, uppdaterade versionen av ”I am Greater Copenhagen”-filmen.