Ud i Greater Copenhagen

Siden opstart i 2015 har 20 forskellige Greater Copenhagen-kommuner modtaget delegationer gennem One Point Entry. Med opstart af One Point Entry Business Network er antallet af besøg stigende med et fortsat fokus på at få skabt det gode match mellem delegationer og virksomheder i regionen.

One-Point Entry har siden opstart i 2015 inddraget hundredvis af delegationer i besøgsprogrammer i 20 forskellige Greater Copenhagen-kommuner. Dertil har mere end 11 regioner og kommuner søgt sparring i forhold til delegationshenvendelser, særligt fra Kina. Flere kommuner og virksomheder videreformidler og deler deres besøg med sekretariatet, og det giver stor værdi for alle parter. 

Greater Copenhagen samarbejdet gør sig bemærket internationalt. Vi oplever i år et stigende antal henvendelser møntet på det interregionale samarbejde mellem Østdanmark og Sydsverige. Dette inkluderer institutionelle samarbejder som Four Motors for Europe mellem udvalgte regioner i Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig.  Et andet eksempel er Eurodistrict Basel/3Land, der er inspireret af Greater Copenhagen’s tilgang til og arbejde med bl.a. rammevilkår, innovation og økonomisk udvikling:

”3Land skal i gang med at ombygge havnen i byen Basel til et nyt interregionalt kvarter, og i den forbindelse har udviklingen af den interregionale havn i Malmø og København fanget vores interesse, primært i forhold til strategien og rammevilkårene for samarbejdet mellem de to byer…. begge distrikter udviklet i henhold til bæredygtighedskriterier, som vi også gerne vil implementere i vores region.” - Anne Catherine Gieshoff, Eurodistrict Trinational Basel.

Fokus på det gode match mellem delegationer og Greater Copenhagen-virksomheder

Udover en fortsat stor interesse for Greater Copenhagens økosystem af forskellige labs, hubs, klimakvarterer og specialiserede klynger i byer som Albertslund, Gladsaxe, Kalundborg og Lyngby-Taarbæk udvikler virksomheder som DIS i Ballerup, Rockwool og Orbicon i Høje Taastrup og Balslev i Glostrup grønne og innovative løsninger og teknologier, som efterspørges internationalt. 

Der er især begejstring for regionale løsninger på nærmarkeder som Tyskland, Sverige og Norge, hvilke udgør godt 20 procent af det samlede antal henvendelser for 2017. Omvendt er nærmarkederne også højt prioriteret af virksomhederne i netværket, og ser muligheder for at sælge løsninger. Oprettelsen af netværket har givet One Point Entry et bedre kendskab til virksomhedernes interesser, strategier og prioriteter på eksisterende og ikke mindst potentielle eksportmarkeder. 

Eksempelvis arrangerede OPE i september en fremvisning af smarte og bæredygtige energiløsninger i Nordhavn med netværkspartner Balslev for Helsingborg. Delegationen søgte inspiration til en ny klimaplan og energiperspektiver på deres største byfornyelsesprojekt H+, der kan sammenlignes med Nordhavn i København. 

”Vi havde en dejlig dag med mange spændende og interessante perspektiver. Den sidste del med Balslev og jer i Nordhavn var virkelig inspirerende for os i forhold til planlægningen og opbygningen af den nye bæredygtige og innovative bydel H+ i Helsingborg. Tak!” – Lars Thunberg, Viceborgmester i Helsingborg

Kommissionen har efterfølgende inviteret Balslev til Helsingborg med henblik på videndeling om H+ projektet og drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder. 

I samarbejde med Udenrigsministeriets Handelskontor i Taipei og Taiwans repræsentationskontor i Danmark arrangerede OPE et besøg til Kalundborg Symbiose for Taiwans Miljøministerium med deltagende virksomheder. Formålet var at lære om de forskellige løsninger man har implementeret i Danmark inden for cirkulær økonomi for derigennem at kunne få inspiration til tilsvarende projekter samt at få danske løsninger til Taiwan. Besøget var også et konkret eksempel på samarbejdet med eksport- og vækstrådgivere på Danmarks ambassader og handelskontorer i udlandet, der kan rådgive om perspektiverne for danske løsninger i de pågældende lande. Besøget har indtil videre ført til en udsendelse på Formosa TV (FTV), en af Taiwans mest populære Tv-stationer.