Life Science

Tilmeld dig nyhedsbrev

En vigtig kilde til sundhed og velstand


Life Science er en industriel og forskningsmæssig styrkeposition i Greater Copenhagen og en vigtig kilde til velstand og beskæftigelse nu og i fremtiden. Fortsat udvikling af regionens life science-sektor er derfor en central byggesten i Greater Copenhagens indsats for at bevare og styrke metropolregionens velstand og konkurrenceevne fremover.

Presset fra klimaforandringer og globale kriser som coronapandemien i 2020 viser, at modstandsdygtighed i økonomi og sundhedssystemer er en forudsætning for sundhed og stabil velfærd. En førende position inden for life science bidrager til at styrke både økonomi som sundhed.

Medlemsorganisationerne i Greater Copenhagen driver sundhedssystemer i verdensklasse, og regionen har derfor et solidt fundament af private virksomheder, som er førende på deres felt, og offentlige institutioner, der leverer sundhedsydelser af meget høj kvalitet.

Greater Copenhagen