Materialer

Her finder du færdige materialer, der kan bruges i markedsføring som en del af Greater Copenhagen.

VIDEO "Greater Copenhagen - A way of life"

Her kan du downloade filmen "Greater Copenhagen - A way of life". Videoen ligger også frit tilgængelig på YouTube, hvorfra det er muligt at indlejre den på f.eks. hjemmesider eller i PPT-shows.

POWERPOINT PRÆSENTATION Greater Copenhagen grundpræsentation

PowerPoint præsentation der på dansk fortæller om Greater Copenhagen-samarbejdet og dets vision, begrundelse, strategier, organisering og værktøjer. Findes i 16:9 format i en mørk og en lys version (udelukkende grafisk forskel)

POWERPOINT PRÆSENTATION Science and Research in Greater Copenhagen

PowerPoint slides, der fortæller om Greater Copenhagen regionens styrke inden for forskning og udvikling, bl.a. med et kort over universiteter, science parks og innovation incubators i regionen.

POWERPOINT PRÆSENTATION Engelsk Greater Copenhagen præsentation

Engelsk PowerPoint præsentation, der giver stærke argumenter for, hvorfor Greater Copenhagen er verdens bedste sted at bo og drive virksomhed. Præsentation giver en bred vifte af fakta og information om vores styrkepositioner og det gode liv i Greater Copenhagen.

BROCHURE Engelsk Greater Copenhagen brochure

Engelsk brochure med fokus på både business, talenter og det gode liv i Greater Copenhagen. Brochuren har Copenhagen Capacity som afsender og indeholder kernefortælling, styrkepositioner, rankings, unikke selling points, cases og oversigt over relevante organisationer.

BROCHURE Kinesisk Greater Copenhagen brochure

Kinesisk brochure med fokus på både business, talenter og det gode liv i Greater Copenhagen. Den engelske oversættelse er kun til internt brug for bedre at kunne forstå indholdet i den kinesiske udgave.

OMSLAG TIL A4 ARK Greater Copenhagen omslag

Færdiglavet Greater Copenhagen omslag, som giver en samlet fortælling om regionens styrker inden for både erhvervs-, arbejds- og familieliv. Omslaget findes også i en version med plads til at indsætte eget indhold under menupunktet "Skabeloner".